Psykiatrivejlederuddannelsen vinter 2016 - forår 2017

Bliv rustet til at give en god og målrettet rådgivning, når du møder mennesker med psykisk sygdom i dit arbejde. Efteruddannelsen er for dig, som møder voksne eller unge med psykiske sygdomme i dit arbejde i en rådgivningssammenhæng. Det kan være som sagsbehandler, mentor, studievejleder, UU-vejleder eller lignende.

Det får du på uddannelsen

- Ny viden om de mest udbredte psykiske sygdomme og tilstande.

- Konkrete redskaber til den professionelle samtale med mennesker med psykisk sygdom.

- Viden om, hvordan du bedst støtter og motiverer, og hvornår og i hvilken grad du kan stille krav.

- Viden om, hvilken betydning den enkelte psykiske sygdom eller tilstand kan have for, at du kan nå dine rådgivningsmål.

- Viden om hvordan du kan respektere både egne grænser og den psykisk sårbare persons grænser i rådgivningen.

Hvorfor en psykiatrivejlederuddannelse?

Mange af de rådgivere, vejledere og mentorer, som vi møder i vores arbejde i Psykiatrifonden, giver udtryk for, at de ofte bliver usikre på, hvordan de yder den bedste rådgivning, når de møder mennesker med psykisk sygdom i deres arbejde. Det kan f.eks. handle om, hvordan man bedst stiller krav eller motiverer i en konkret situation.

Vores erfaring er, at viden om de mest almindelige psykiske sygdomme og tilstande er et effektivt middel til at gøre dig som rådgiver mere sikker i din rolle, når du møder mennesker med psykiske problemer i rådgivningen. Uddannelsens mål er derfor at kvalificere dit arbejde, så det bliver lettere at nå målet med rådgivningen. Samtidig lærer du at tage vare på egne grænser i et arbejde, som kan være udfordrende.

Fra viden til praksis

Undervisningen er praksisrelateret og tager udgangspunkt i de konkrete dilemmaer og udfordringer, som du møder i dit daglige arbejde. Alle undervisere på uddannelsen er erfarne erhvervspsykologer, der til daglig arbejder med støttende rådgivning af psykisk syge og sårbare i uddannelses- og beskæftigelsesrettede rammer. De har de udfordringer og dilemmaer, der berøres og løses på uddannelsen helt tæt på i deres eget arbejde. Deltagernes egne erfaringer inddrages, og der indgår casesparring og træningsseancer i undervisningen.

Indhold

Uddannelsen forløber over 10 dage – 5 moduler af to dage samt en afsluttende prøve. Mellem modulerne er der tid til at læse, lave enkelte hjemmeopgaver og arbejde med det tillærte stof i praksis. Du skal påregne 30-100 siders læsning samt forberedelse af to caseformuleringer til hvert modul. Uddannelsen er inddelt i emnerne ’det sårbare jeg’, ’psykiske sygdomme og tilstande’ og ’rådgiverens professionelle rolle’.

Tilmelding gennem Psykiatrifondens webshop

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden