Stressvejlederuddannelsen - Forår 2017

Med en stressvejleder-uddannelse får du viden og redskaber til at opdage og håndtere stress på din arbejdsplads og dermed mindske både de økonomiske og menneskelige omkostninger. Uddannelsen er til dig, der har personaleansvar, er HR-medarbejder eller som er virksomhedens nøgleperson i arbejdet med at forebygge og håndtere stress.

Det lærer du på udannelsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at spotte, vejlede og være sparringspartner i håndtering og forebyggelse af stress for den enkelte og arbejdspladsen.

Uddannelsen gør dig i stand til at:

- kende signalerne på stress og dårlig trivsel.

- gennemføre samtaler med kollegaer/medarbejdere/ledelse om stress på et både oplysende og vejledende niveau.

- tilegne sig viden om stress samt redskaber og metoder til at vurdere virksomhedens og den enkelte medarbejders stressniveau.

- arbejde med virksomhedens forebyggende tiltag.

Stressvejlederudannelsens fire søjler

FOKUS PÅ STRESS

Deltagerne får bl.a. viden om, hvad stress er, hvad der sker, når vi føler os stressede og psykiske og helbredsmæssige konsekvenser af stress.

FOKUS PÅ STRESS I ARBEJDSLIVET

Deltagerne får bl.a viden om arbejdsliv og det moderne samfund, stress, som det kommer til udtryk på arbejdspladsen og psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

STRESSHÅNDTERING

Deltagerne får redskaber og metoder til bl.a. at forebygge stress, håndtere stress på individuelt niveau og organisationsniveau samt udvikle og implementere en stresspolitik.

GOD KOMMUNIKATION

Deltagerne får redskaber og metoder til blandt andet at håndtere den svære samtale om stress.

Mundtlig prøve og opfølgning

Som afslutning på uddannelsen gennemføres en mundtlig prøve for alle deltagere. Prøven foregår som en samtale med konsulenten/underviseren og tager udgangspunkt i diskussion og afprøvning af den tillærte viden og metode i forhold til deltagerens eget arbejdsliv.

Cirka en måned efter den mundtlige prøve er der et opfølgende møde. Her er fokus på, hvordan viden og redskaber fra uddannelsen er blevet omsat i praksis samt på etablering af netværksgrupper.

Tilmelding gennem Psykiatrifondens webshop

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden