Australsk opskrift skal styrke danskernes mentale sundhed

For mange har det skidt, og for få har det rigtig godt i Danmark. Skal der ændres på det, er der behov for et nyt syn på mental sundhed. Psykiatrifonden lancerer i dag sammen med kommuner, foreninger og forskere med støtte fra Nordea-fonden et nyt nationalt samarbejde, der har til formål at forbedre danskernes mentale sundhed gennem nye fællesskaber og aktiviteter - lige fra at starte en motorcykelklub, engagere sig i sit barns skole eller invitere naboen til middag

undefined

Nordea-fonden har netop uddelt 10,4 mio. kroner til Statens Institut for Folkesundhed, der sammen med otte partnere og seks kommuner over de næste to år skal skabe en ramme, der fremmer den mentale trivsel på individ,- gruppe- og samfundsniveau. En af de partnere er Psykiatrifonden.  

"Hvis vi vil vende den negative udvikling i danskernes mentale sundhed, er vi nødt til at gøre noget andet end det, vi plejer. Fokus for mental sundhed har primært været på behandling og risikofaktorer blandt udsatte grupper. Vi ved derfor langt mere om, hvad der gør os syge end om, hvad der gør os mentalt sunde og robuste. Projektet skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker den mentale sundhed positivt", siger Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed. 

Succes i Australien

Det tværsektorielle samarbejde med mental sundhedsfremme har i Australien vist følgende positive effekter

  • Øget andelen af befolkningen, som er bevidste om, at der er noget, de selv kan gøre for at passe på deres egen og andres mentale sundhed og trivsel med 75 %.
  • Fået 20 % til at ændre adfærd og engagere sig i aktiviteter, der fremmer deres trivsel, ændret holdninger til mental sundhed og psykisk sygdom (ca. 70 % svarer, at de er mere åbne omkring mental sundhed og psykisk sygdom efter at have hørt om Act-Belong-Commit).
  • Etableret effektive og bæredygtige partnerskaber med private og offentlige institutioner og foreninger (fx har partnerskab med Act Belong Commit øget medlemstallet i mange foreninger, og blandt deltagende organisationer oplever 65 %, at partnerskabet med Act, belong, commit har øget interessen for deres forening).
  • Fremmet udbredelsen af en lang række lokale trivselsfremmende aktiviteter (blandt deltagende foreninger oplever 72 %, at partnerskabet har bidraget til at promovere lokale initiativer).

Projektet er inspireret af det australske projekt Act Belong Commit samt af undersøgelser, der viser, at det at have noget at stå op til om morgenen, følelsen af meningsfuldhed og formål, at føle, man bidrager til og er del af et fællesskab har afgørende betydning for om man føler sig mentalt sund. Act Belong Commit er den første indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og som har et klart formål om at fremme mental sundhed på befolkningsniveau, og i Australien er det lykkedes at rykke holdninger og adfærd i projektet.

De positive erfaringer fra Australien skal nu afprøves og tilpasses borgerne i Aalborg, Odense, Gribskov, Slagelse, Læsø og Frederiksberg kommune og målet er at blive klogere på, hvordan vi skaber bedre mental sundhed for alle. Ambitionen er, at erfaringerne skal danne baggrund for nationale anbefalinger til mental sundhedsfremme. 

Stressramte er ikke særligt sårbare

"Sundhed og adfærd er påvirket af de sammenhænge, vi indgår i og derfor er et fokus på det enkelte individ alt for snævert. Ensidigt fokus på individuel behandling eller forebyggelse målrettet udsatte risikogrupper er muligvis en passende strategi, hvis man ønsker at reducere individuel lidelse, men ikke hvis man ønsker at bremse udviklingen og reducere antallet af mennesker, der får en psykisk lidelse til at begynde med. Størstedelen af dem, der går ned med stress, angst eller depression, hører til den almene befolkning og ikke fra en sårbar højrisikogruppe", siger Vibeke Koushede. 

Nordea-fonden støtter det gode liv og ser den mentale sundhed som en vigtig del af dette:

"At gå en tur, være med i en madklub, cykle med andre – der er mange måder at fylde sin hverdag med aktive fællesskaber, som både giver mening for en selv og andre.  ’ABC for mental sundhed’ vil inspirere og motivere flere danskere til at styrke egen og andres sundhed i bred forstand", siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Foreninger, forskere og kommuner går sammen 

Projektet løber frem til udgangen af 2018 og gennemføres af en partnerskabskreds bestående af Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Sund By Netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, Det Sociale Netværk, Dansk Oplysningsforbund og kommunerne Aalborg, Odense, Slagelse, Gribskov, Læsø og Frederiksberg.

Fakta: Om ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et afprøvningsprojekt, der skal løbe over to år og som er støttet af Nordea-fonden. ABC for mental sundhed er en ny måde at se på tingene. Fokus skal væk fra psykisk sygdom og risikofaktorer og i stedet rettes mod de ting, der gør og holder os mentalt sunde. ABC for mental sundhed har tre konkrete anvisninger: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det øger chancerne for mental sundhed og et godt liv.

Projektets afprøvningsfase sker i seks udvalgte kommuner: Gribskov, Odense, Aalborg, Slagelse, Læsø og Frederiksberg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden