Ikke mere tvang – og slet ikke uden for psykiatrien

Fem drab og mange voldepisoder de senere år på bosteder for mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Det skal hverken beboere eller ansatte acceptere. Løsningen er bl.a. differentierede botilbud, bedre samarbejde med psykiatrien, let adgang til nødvendig aflastning eller indlæggelse. Ikke mere tvang, som socialministeren og sundhedsministeren lægger op til.

undefinedAf Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden

Hverken regioner, KL eller organisationer og fagforbund omkring psykiatrien ønsker udvidede beføjelser til at bruge tvang på de nye botilbud, en arbejdsgruppe nu er i gang med at konstruere. Det er vanskeligt at se, hvor opbakningen kommer fra til socialministerens og sundhedsministerens tanker om ny lovgivning, der gør anvendelse af tvang over for de mennesker, der bor på de på nye botilbud, til en reel mulighed.

Der er en mindre gruppe mennesker – KL anslår den til at bestå af cirka 150 – mennesker med psykisk sygdom, der er så udadreagerende og voldsomme, at vi mangler et særligt botilbud til dem. Det er Psykiatrifonden enig i, at der kan være behov for. Men vi er på ingen måde enige med socialministeren og sundhedsministeren, der har været inde på, at det skal være muligt at anvende tvang på de nye botilbud.

Ny lovgivning et forkert skridt

Ministrene har luftet tanker om at lave ny lovgivning, der flytter beføjelser til at anvende tvang ud til nye medarbejdergrupper, også uden for psykiatrien. Og det vil være et helt forkert skridt.

Dels kan det komme til at modarbejde de senere års gode udvikling, hvor man har været stærkt fokuseret på at minimere anvendelsen af tvang, dels mener Psykiatrifonden, at det er helt skævt at ville anvende tvang i en borgers eget hjem – som botilbuddet jo er.

Tvang i form af fastholdelse eller tvungen medicinering bør kun finde sted på en psykiatrisk afdeling, hvor man har de stærke, faglige kompetencer, det kræver – og hvor man også er bedst udrustet til at vurdere situationen og undgå tvang.

Selvfølgelig skal man kunne gribe tilstrækkeligt ind

Psykiatrifonden anerkender fuldstændigt behovet for at kunne gribe tilstrækkeligt ind i de situationer, der ellers kan ende helt galt, men for os at se opstår situationerne især, fordi en række borgere er visiteret til de forkerte botilbud, fordi indlæggelsestiderne i mange tilfælde bliver for korte og mennesker, der er syge, kommer hjem for tidligt uden at være klar til det – og til et personale, der forståeligt nok ikke er i stand til at håndtere borgeren i den tilstand og situation.

Lap på lap

De forslag, der er på bordet nu, ligner lappeløsninger, mener vi i Psykiatrifonden. Lappeløsninger, der ikke får fat i de egentlige problemer: Vi mangler tilstrækkelige behandlingstilbud, og vi mangler smidig og fleksibel kommunikation om borgeren mellem region, kommune og andre enheder. Vi mangler en klar ansvarsfordeling mellem regionspsykiatrien og botilbuddene, og vi må se på samarbejdet med kriminalforsorg og politi – er det godt nok? Derudover håber vi i Psykiatrifonden, at man undersøger, om alle de muligheder, den gældende lovgivning rummer, også bliver brugt. Det gælder fx ambulant tvang, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, som vi mener kan udnyttes væsentligt bedre end i dag.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden