Politikere møder projektdeltagere fra banebrydende Vejle-mentorprojekt

Psykiatrifonden og Vejle Kommune samarbejder om et projekt, hvor mennesker psykisk sygdom får hjælp til at komme i gang med livet igen af et andet menneske, der har levet med psykisk sygdom. Projektet er en stor succes for deltagerne, og forleden havde de politiker-besøg. "Indsatsen er Peer-indsatsen i Vejle er et fremragende bevis på, at mentorer med egne erfaringer er en stor gevinst for mennesker i socialpsykiatrien," sagde SFs psykiatriordfører i Regionsrådet i Syddanmark.

undefinedMandag den 1. februar havde peer-støtte-projektet i Vejle politisk besøg. Folketingsmedlem og psykiatriordfører for SF, Trine Torp, politiker og psykiatriordfører i region Syddanmark Ida Damborg, SF, Ole Hvas fra SF`s sekretariat, lokalpolitiker fra Venstre og formand for Voksenudvalget i Vejle, Gitte Frederiksen, og lokalpolitiker fra Venstre og næstformand i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Hans Hoffensetz mødte deltagerne i et projekt, hvor unge, der selv har levet med psykisk sygdom, hjælper andre med psykisk sygdom med at få fod på livet.

Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune.

Politikerne hørte deltagerne fortælle om projektet og om, hvad det har betydet for deres recovery (processen med at komme sig fra psykisk sygdom).

Får øje på styrkerne

Flere projektdeltagere fortalte, at projektet har hjulpet dem med at bryde isolationen og at de er blevet aktive medborgere og har fået et netværk. Flere er flyttet fra døgntilbud til egen lejlighed og har fået mod på at starte job og uddannelse eller andre former for aktiviteter i hverdagen. Projektet har styrket deres selvværd, de har det bedre, de har fået en ny selvforståelse og ser flere muligheder i livet.

"Man får øje på andres og egne styrker og ressourcer når man er en del af et anerkendende fællesskab, hvor alle er i samme båd," sagde en deltager blandt andet.

Håb og levende bevis

Og at samværet foregår på en lokal cafe, Lido Cafeen, uden for psykiatrien har stor betydning for deltagernes følelse af at være en del af noget, en del af samfundet, man er ikke ensom, man er noget værd, man kan bidrage. Deltagerne fortæller, at hele projektets kerne, nemlig at man har en mentor at spejle sig i, som selv har levet med psykisk sygdom, giver én håb og er et levende bevis på, at det kan lade sig gøre at komme videre, og nye muligheder folder sig ud.

Mod på nye udfordringer

Lene Hoffensetz, projektleder i Vejle Kommune mener, at projektet har gjort en stor forskel:
”Projektet viser, at det giver rigtigt god mening at matche mennesker, der har levet med psykisk sygdom, med nogle, der står midt i det. Det er meget livsbekræftende, og det har givet flere projektdeltagere mod på at tage livtag med nye udfordringer, f.eks. beskæftigelse, udflytning fra bosted til egen lejlighed, uddannelse eller fritidsaktiviteter – noget de måske ellers ikke tidligere havde håb om var muligt."

Tro på fremtiden

Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget i Vejle Kommune mener, at det giver tro på fremtiden:
"Peer-støtte-indsatsen i Vejle giver mennesker, der lever et sårbart liv, håb og forståelse og et kærligt skub til at turde tro på fremtiden. Den anerkendelse, styrke og selvstændighed, mentorerne får gennem indsatsen, giver selvtillid og tilknytning til samfundet. Vi kan meget i behandlersystemet, men den forståelse og samhørighed, indsatsen giver psykisk sårbare, mener jeg rækker ud over. Det er et sikkerhedsnet, og indsatsen har min fulde respekt."

”Sundhedsundersøgelser viser, at vi har en udfordring med flere og flere unge med psykiske udfordringer. Peer-støtte-metoden vil kunne bruges forebyggende, så vi undgår at de unge havner i det psykiatriske system. Projektet viser tydeligt, at det at spejle sig i andre med lignende udfordringer, at få en mentor der er nået længere end en selv, vil kunne give et kærligt skub i den rigtige retning,” siger Hans Hoffensetz, næstformand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Vejle kommune.

- En stor gevinst

Ida Damborg, politiker og psykiatriordfører i region Syddanmark Ida Damborg, SF:
”Det var dejligt livsbekræftende at møde projektdeltagerne. Det er tydeligvis en god livserfaring selv at have oplevet psykisk sygdom og sårbarhed, så man både kan være mentor, rollemodel og et levende bevis på, at man kan komme sig - selv når man har det sværest. Peer-indsatsen i Vejle er et fremragende bevis på at mentorer med egne erfaringer er en stor gevinst for mennesker i socialpsykiatrien”.

God måde at inddrage mennesker

”Evalueringer og erfaringer fra Vejle-indsatsen bekræfter, at projektet er en god model for inddragelse af frivillige i socialpsykiatrien. Peer-indsatsen har stor borgerinvolvering og kræver kun en beskeden professionel indsats. Det giver merværdi i en kombination af fagprofessionelle, frivillige, det lokale erhvervslivs engagement og et øget samarbejde mellem de lokale offentlige forvaltninger," siger Charlotte Hallin, projektleder i Psykiatrifonden.

Psykiatrifonden håber, at andre kommuner kigger med og overvejer at starte lignende projekter.

FAKTA

Peer-støtte-metoden indebærer, at en person, der har haft en psykisk sygdom – eller stadig har en psykisk sygdom, men har lært at mestre den (peer-mentor) – støtter en bruger (peer) i socialpsykiatrien, der aktuelt er syg og ikke er kommet så langt i sin recovery (processen med at komme sig fra psykisk sygdom). Projektet har tre cyklusser. Hver cyklus indebærer rekruttering og uddannelse af peer-mentorer, rekruttering af peers, matchning af peers og peer mentorer (1:1), og endelig et samværsforløb mellem peers og peer-mentorer på 6-9 måneder, hvor peer og mentor laver aktiviteter sammen i lokalsamfundet. Status på projektet er nu, at vi er gået ind i 3. og sidste år af projektet (projektet kører til og med 1. november 2016). Der er 60 projektdeltagere, 41 kvinder og 19 mænd. Vi har netop igangsat et 3. undervisningshold for mentorer – denne gang for tidligere peers, som via deltagelse i indsatsen selv har fået mod på og overskud til at blive mentor.

Du kan læse mere om projektet og stille spørgsmål
her: www.peertopeervejle.dk

Projektet blev sat i gang i januar 2014 og er muliggjort af Socialministeriets 15M-pulje.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden