Psykiatrifonden: Garanti stjæler tid fra børn med psykisk sygdom

Børnepsykiatrien er presset, og det skyldes blandt andet garantien om hurtig udredning, mener Psykiatrifonden. Det skriver Ritzaus Bureau. Nu bliver sundhedsminister Sophie Løhde, V, kaldt i samråd.

Psykiatrifonden: Garanti stjæler tid fra børn med psykisk sygdom. Foto: ColourboxFoto: Colourbox

Der er travlt på de psykiatriske afdelinger for børn og unge. Så travlt, at det kan gå ud over behandlingen af de yngste patienters psykiske sygdomme.

En væsentlig forklaring på den pressede børne- og ungdomspsykiatri er den udredningsgaranti, som giver psykisk syge krav på at få stillet en diagnose inden for en måned. Sådan lyder meldingen fra Psykiatrifonden.

Organisationen er dermed på linje med 50 læger og psykologer, der ifølge dagbladet Information i et åbent brev advarer politikerne om, at tempoet i psykiatrien - og herunder udredningsgarantien - forringer hjælpen til psykisk syge børn.

Sympatisk, men mangler ressourcer

- Hvis man bruger mange kræfter på udredninger, vil der være andre ting, som man er nødt til at nedprioritere. Det er problemet ved udredningsgarantien.

- Den er meget sympatisk, der er bare ikke tænkt på, at der skulle følge ressourcer med, siger formand for Psykiatrifonden Anne Lindhardt.

Hun fremhæver, at en del børn og unge bliver udredt i børne- og ungdomspsykiatrien for efterfølgende at forlade systemet igen uden at blive behandlet.

Udredningsgaranti øger risiko for mangelfulde diagnoser

Det sker, fordi deres problemer ikke er så alvorlige, at de skal behandles i psykiatrien. Og tiden på at udrede disse børn kunne være brugt på at behandle andre børn.

- Et særkende ved børne- og ungdomspsykiatrien har været, at man arbejdede tværfagligt og meget familieorienteret. Det tager tid. Og det er sandsynligvis det, der bliver mindre tid til, siger Anne Lindhardt.

Der er brug for et sted, hvor børn med mindre psykiske lidelser kan blive udredt og få hjælp, mener Psykiatrifonden.

- Hvis man havde et system, der var mere dækkende for de mangfoldige problemstillinger, ville der ikke være det samme pres på børne- og ungdomspsykiatrien.

- Det er afgørende, at kommunerne rustes til i et samarbejde med regionerne at kunne foretage indsatser over for børn og unge, der har tegn på depression, angst, social tilbagetrækning eller på adfærdsforstyrrelser, siger hun.

Læger og psykologer siger fra i åbent brev

Vilkårene i børne- og ungdomspsykiatrien er så kritiske, at 50 yngre læger og psykologer nu siger fra i et åbent brev til sundhedsministeren, ordførerne i Folketinget og regionsrådsformændene.

»Børnene og deres familier bliver ikke længere mødt på en meningsfuld måde under de betingelser og den styringsform, vi er underlagt - hverken fagligt eller menneskeligt. Børnene får, efter vores mening, ikke den hjælp de skal have,« lyder det blandt andet i brevet.

De 50 medunderskrivere er alle i gang med specialistuddannelse i børne-og ungdomspsykiatrien.

Her oplever de en hverdag, hvor grundige undersøgelser og omsorgen for patienterne nedprioriteres til fordel for fokus på måltal og processer.
»Resultatet minder om en bilfabrik. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til - bare det er gået hurtigt,« lyder det. De håber, at opråbet kan åbne politikernes øjne og føre til »forandring og forbedring« i sektoren.

»Vi gav i blinde en psykiatrisk diagnose til et barn, vi aldrig havde mødt.«

Vi stiller diagnoser i blinde

Når tidspresset er størst, har psykologerne og lægerne oplevet at skulle stille diagnoser på børn på baggrund af andres vurderinger »beskrevet kort i patientens journal«. Det øger risikoen for overfladiske diagnoser, der kan føre til genindlæggelser og forværring af tilstanden for psykisk syge børn.

Læge i Region Hovedstaden Mette Ewers Haahr er medafsender på brevet og har blandt andet måtte diagnosticere på baggrund af en kollegas noter. »Vi gav i blinde en psykiatrisk diagnose til et barn, vi aldrig havde mødt,« siger hun til Information.

Ifølge underskriverne betyder kravet om hurtige udredninger i nogle tilfælde, at »de kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke bliver fulgt.«

Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden. Foto: Kåre ViemoseUdvalgsformand: Garanti er et fejlskud

Opråbet fra de 50 læger og psykologer gør »dybt indtryk« på Charlotte Fischer (R), formand for Danske Regioners Social-og Psykiatriudvalg. Hun påpeger, at antallet af patienter i børne-og ungdomspsykiatrien er vokset med 44 pct. på fem år, fra 21.047 i 2010 til 30.383 i 2015.

»Det er desværre et område i kraftig vækst, og det lægger et enormt pres på det faglige personale, som gerne vil gøre en god indsats.« I 2015 trådte den ny udredningsgaranti i kraft, der giver psykisk syge krav på at få stillet en diagnose på højst en måned. »Udredningsgarantien er simpelthen et fejlskud. Det burde Folketinget lave om,« mener Charlotte Fischer.

Kalder minister i samråd

Kritikken af forholdene i børne- og ungdomspsykiatrien har fået SF til at indkalde sundhedsminister Sophie Løhde (V) i samråd.

  • Det nuværende system med den korte udredningstid har åbenbart spillet fallit.
  • Det er fint nok at blive udredt hurtigt. Men det er vigtigere for os, at man bliver udredt korrekt, siger SF's psykiatriordfører, Trine Torp, til Ritzau.

LÆS MERE

Garanti stjæler tid fra psykisk syge børn 

Udredningsgaranti øger risiko for mangelfulde diagnoser 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden