Psykiatrifonden: Ingen skal vokse op uden tilbud om hjælp

Op mod hvert femte skolebarn i alderen fra 11 til 15 år har en lav livstilfredshed, og lige så mange mistrives. Det påvirker deres liv og deres muligheder, og det er dyrt for samfundet. Børn og unge skal have tilbud om hjælp. Derfor lancerer Psykiatrifonden nu en stor plan for forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge. Den bliver præsenteret på Christiansborg i dag.

undefinedPsykisk sygdom er dyrt for det danske samfund. Fx koster angst og depression alene i sundhedsudgifter og tabt produktion mindst 14 mia. kr. om året. Samtidig viser danske undersøgelser, at op til 20 % af skolebørn i alderen 11-15 år har en lav livstilfredshed og at den samme andel mistrives.

Påvirker liv og uddannelse

Mistrivsel og dårligt psykisk helbred i barndommen påvirker børns uddannelsesniveau og deres chancer på jobmarkedet senere hen, hvilket er med til at øge den sociale ulighed i sundhed, som ses inden for psykisk sygdom.

 

Hvis udgifterne til psykisk sygdom og den menneskelige omkostning ved at lide af en psykisk sygdom eller være pårørende til en psykisk syg skal nedbringes, skal den forebyggende indsats være bedre.

 

Psykiatrifondens forebyggelsesplan er udarbejdet i tæt samarbejde med Psykiatrifondens advisory board på børne- og ungeområdet. Psykiatrifondens advisory board består af de fremmeste danske forskere og praktikere med indsigt i sundhedsøkonomi og børn og unges psykiske sundhed og trivsel.

Kort fortalt foreslår Psykiatrifonden:

  • Tidlig indsats i familierne
  • Adfærdsproblemer hos børn i børnehaver
  • Fokus på bekymrende skolefravær
  • Generel undervisning i psykisk trivsel i grundskolen
  • Børn som pårørende – forældre får støtte til være en god forælder ved svær sygdom
  • Tidlig opsporing af de skoleelever, der trives dårligt, men ikke har en psykiatrisk diagnose

Læs og hent Psykiatrifondens forebyggelsesplan her!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden