06.DEC.2016

Psykiatrifonden: Pengene i psykiatrien bruges ikke intelligent nok

Udredningsgarantien er skjult omprioritering, vi sætter for meget i gang uden at vide, om det virker, og der bliver ikke målt på effekten af indsatser i psykiatrien. Så klart melder Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt ud i et interview med Altinget TV. Ifølge sundhedsministeren er der nye anbefalinger på vej.

Psykiatrifonden: Pengene i psykiatrien bruges ikke intelligent nokInterviewet til Altinget blev lavet i forbindelse med, at sundhedminister Sophie Løhde, V, mandag var i samråd i Folketingets Sundhedsudvalg om forholdene i børne- og ungdomspsykiatrien. Sophie Løhde talte bl.a. for bedre registrering af data, måling af effekt og kvalitet og bedre muligheder for at følge de midler, der bliver afsat til den regionale behandlingspsykiatri.

Se samrådet her

Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, mener bl.a. at udredningsgarantien, der giver patienter ret til udredning og en diagnose inden for 30 dage, er et udtryk for skjult omprioritering.

"Når man laver et tiltag, der kan betyde et stort ekstraarbejde, uden at man overvejer, om der måske skal ekstra ressourcer til, så tvinger man sådan set regioner og afdelinger ud i at finde ressourcerne indefra," siger hun til Altinget TV.

Se tv-indslaget med Anne Lindhardt på Altinget.dk

Blålys og uigennemskuelighed

I det hele taget skulle pengene i psykiatrien gives på en anden måde end i dag og følges væsentligt tættere, end det er tilfældet, mener hun. Psykiatrifonden har flere gange kritiseret, at man ikke i højere grad giver psykiatrien varige midler, der kan være med til at forbedre forholdene. De senere år er der afsat 2,2 milliarder kroner, men i såkaldte satspuljemidler, dvs. de løber over en årrække og kan finansiere tiltag og bygninger i den periode. Derefter forsvinder pengene igen.

"Der er lidt blålys omkring de mange penge, og der er en uigennemskuelighed. Pengene bruges ikke intelligent nok," siger Anne Lindhardt

- Sats på det vellykkede

Psykiatrifonden mener, at psykiatrien er præget af, at man ikke måler tilstrækkeligt på, om indsatserne virker. Der er en tendens til, at man "sætter mange skibe i søen uden at finde ud af, hvor de lander", som Anne Lindhardt siger.

"Vi burde satse på de vellykkede ting, som vi virkelig undersøger og derefter breder ud over hele landet,", siger hun og nævner Psykiatrifondens projekt Mind My Mind som et eksempel.

Mind My Mind er et forsknings- og udviklingsprojekt, Psykiatrifonden er i gang med med støtte fra TrygFonden. Projektet sætter PPR-psykologer i en række kommuner i stand til at behandle og træne børn, der har tidlige tegn på angst, depression eller adfærdsvanskeligheder. Børn, som ellers ville blive sendt til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien, men som ikke har det "skidt nok" til behandling i psykiatrien. Der findes stort set ingen tilbud til de børn, der mistrives alvorligt. Man anslår, at det gælder 1-2 børn i hver skoleklasse.

Læs mere om Mind My Mind

"Solide anbefalinger" på vej

Det har længe været kritiseret, at det er vanskeligt at se, hvordan pengene præcist bliver brugt i psykiatrien generelt og dermed også i børne- og ungdomspsykiatrien.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som til foråret skal komme med det, sundhedsministeren under samrådet kaldte "solide anbefalinger" til, hvordan styringen, indsatsen og kvaliteten i psykiatrien kan løftes.

- Effektskruens gevind er gået i stykker

Psykiatriordførerne for SF og Socialdemokratiet, Trine Torp og Yildiz Akdogan, kaldte ministeren i samråd , bl.a. på baggrund af 50 yngre læger og psykologers åbne brev med kritik af forholdene i børne- og ungdomspsykiatrien. Brevet blev bragt i dagbladet Information. 

I brevet står bl.a.:

"Vi mener, at effektiviseringsskruen nu er strammet så hårdt, at gevindet er gået i stykker.

Tankegangen om at fjerne uhensigtsmæssige og ressourcetunge arbejdsgange er vi alle enige i. Det er godt at effektivisere, det er godt at have et højt aktivitetsniveau, men det er naivt at tro, at aktivitet er lig med kvalitet.

Resultatet minder om en bilfabrik. Barnet er ligesom karrosseriet på en bil, som blot køres på samlebånd gennem fabrikken, mens robotter monterer motor og andre dele på bilen, inden den står som færdigt produkt. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til – bare det er gået hurtigt."

Læs hele brevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden