Psykiatrifonden: Vold og drab på bosteder udtryk for voldsomt systemsvigt

Socialministeriets netop offentliggjorte analyser af voldsepisoder på bosteder for mennesker med alvorlig psykisk sygdom viser, at der er sket et voldsomt systemsvigt, og psykiatrien skal opprioriteres økonomisk og politisk. Ikke alene for personalets skyld, men i lige så høj grad for beboernes. Og den nødlidende sammenhæng mellem kommuner og behandlingspsykiatri skal der arbejdes hårdt med. "Det holder ikke for de mennesker, det handler om", siger Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt blandt andet til DR.

Deundefinedt er ikke lykkedes at nedbringe omfanget af vold mod ansatte på botilbud de seneste 10 år. Faktisk ligger antallet af anmeldte voldsepisoder til Arbejdstilsynet i 2014 på det højeste niveau siden 2005. Det viser en ny velfærdspolitisk analyse af vold mod ansatte på botilbud, som Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet. Det understreger, at der skal noget helt andet til, mener Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt. Hun kalder den nuværende situation for et "voldsomt systemsvigt".

"De beboere, vi her taler om, er meget alvorligt ramt. Vi må ikke kun se på personalet, men i lige så høj grad på beboerne. Dels fordi beboere også bliver overfaldet af andre beboere, dels fordi den nuværende situation efter mange års personalereduktioner betyder, at nogle meget syge beboere isolerer sig, deres sygdom forværres, og de oplever ikke noget ligeværd – det er en medvirkende årsag til, at voldsepisoder og drab sker", mener Anne Lindhardt ifølge en pressemeddelelse fra Psykiatrifonden.

- Gør op med "one size fits all"

Hun mener, at den ansvarsdeling, man de senere år har lavet, hvor regionerne tager sig af selve behandlingen, og kommunerne skal tage over, når vedkommende kommer hjem, er "nødlidende". Det samme gælder bostederne, som i dag skal rumme for mange forskellige mennesker på en gang:

"Man har i mange år haft en forestilling om, at ”one size fits all” hvad angår bosteder. Den tankegang skal der gøres op med. De mennesker, vi her taler om, har brug for specialiserede tilbud, der tager hensyn til deres situation og tilstand.
Før lavede man fx institutioner primært for ældre med skizofrenilidelser. I dag skal de samme institutioner også rumme unge med meget komplekse lidelser, men viden og specialiseret personale er ikke fulgt med", siger hun.

- Man har undervurderet alvoren

De senere år har der været kraftige personalereduktioner, bl.a. på den meget omtalte Lindegården, hvor en ansat for nylig blev dræbt af en beboer.Det kalder på en helt ny, politisk stillingtagen, mener Anne Lindhardt.

"Situationen i dag fortæller os, at psykiatrien er røget ud af politisk fokus, og man har tydeligt undervurderet alvoren."

For at skabe det nødvendige pres er en række organisationer omkring psykiatrien, blandt andre Psykiatrifonden, Dansk Psykiatrisk Selskab, Landsforeningen Sind og Bedre Psykiatri, gået sammen i en alliance for at få psykiatrien tilbage på den høje placering på den politiske dagsorden, både borgere og personale har krav på.

Hør interview på DR Midt & Vest

Den omtalte rapport kan findes her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden