Ny forskning: Psykisk sygdom kan opdages i babystadiet

Sundhedsplejersken er nøglen til bedre forebyggelse af psykiske forstyrrelser blandt børn og unge. Ny dansk forskning viser nu, at psykiske problemer hos børn og unge i mange tilfælde kan opdages allerede i barnets første leveår. Psykiatrifonden kræver efteruddannelse af sundhedsplejersker og peger på forældretræning og bedre normeringer i daginstitutioner og skoler som forudsætning for bedre forebyggelse.

undefined

Vi står på tærsklen til et gennembrud i vores viden om psykiske sygdomme hos børn og unge og i vores viden om, hvordan vi opdager og forebygger dem tidligere. Så lovende er ny dansk forskning, der siden år 2000 har fulgt 6000 børn i det såkaldte ’CCC 2000’ (Copenhagen Child Cohort) forskningsprojekt.

Målet med det omfattende danske studie er at kortlægge udbredelsen af mistrivsel, psykiske forstyrrelser og psykisk sygdom hos børn og unge.

Min forskning viser, at 6 pct. af de 5-7 årige børn har psykiske forstyrrelser og at andelen vokser til 14 pct. når børnene bliver 11-12 år. Psykiske problemer og forstyrrelser rammer rigtig mange børn og unge” siger Anne Mette Skovgaard, der er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup - og som leder det omfattende studie.

Formålet med studiet er også at undersøge muligheden for at sætte langt tidligere ind over for børn med psykiske problemer eller børn i risikogrupperne. Derfor undersøger Anne Mette Skovgaard i sit studie, hvordan de tidlige tegn ser ud og hvor tidligt i barnets liv de optræder.

Vores forskning tyder på, at man med de rette registreringer af barnets adfærd og samspil med forældrene kan identificere forstyrrelser i sociale og følelsesmæssige kompetencer, allerede når barnet er 10 måneder. Og vi er langt i udviklingen af modeller, der kan forudsige, hvilke børn der vil få problemer når de når førskolealderen. Vi leder særligt efter de tidlige tegn på autisme, tilknytningsforstyrrelser og skizofreni. Netop nu undersøger vi årsagerne til psykiske vanskeligheder hos de 11-12 årige, og det ser ud til, at vi også her skal tilbage til de første leveår, for at finde årsager, hvor vi har muligheder for tidlig forebyggelse”, siger Anne Mette Skovgaard og fortsætter:

Det er afgørende, at vi får pålidelige metoder til at opdage psykiske problemer i 0-1 års alderen. Og ligeså vigtigt, at en tidlige opsporing kobles til konkrete forebyggende indsatser. Vi har derfor udviklet et nyt screeningsinstrument, som skal afprøves sammen med en forebyggende indsats. Det skal på sigt afløse de metoder sundhedsplejerskerne bruger i dag” siger Anne Mette Skovgaard.

I Psykiatrifonden mener formand Anne Lindhardt, at CCC2000-forskningsresultaterne kan åbne øjnene hos fagprofessionelle, politikere og andre beslutningstagere for det enorme ’window of opportunity’, der findes for at ændre et barns livsbane i en positiv retning inden for barnets første to leveår.

Studiet viser at der er et enormt potentiale for forebyggelse af psykisk sygdom hos børn og unge.  Når vi ikke forebygger psykisk sygdom godt nok i dag, så skyldes det dels uvidenhed og dels tabuer. Mange tror ganske enkelt ikke på, at små børn kan have psykiske problemer!” siger Anne Lindhardt.

”Både børn og forældre skal have hjælp, når vi ser de tidlige tegn. Forældrene skal have tilbud om forældretræning og børnene skal støttes bedre i de vuggestuer, børnehaver og skoler, hvor de befinder sig i forvejen. Vi skal udbygge støtten og omsorgen til det enkelte barn, sådan at daginstitutionen kan fungere som en “ekstra forældre” i situationer, hvor forældrene har svært ved at klare opgaven alene. Vi skal ikke lukke øjnene for, at det kan være bedre for et barn at være i institution end alene med en mor eller far, der fx har det psykisk dårligt” siger Anne Mette Skovgaard, der peger på at en af de største og tydeligste risikofaktorer for barnet er psykisk sygdom og social udsathed hos forældrene.

Studiet viser, at en opkvalificering af sundhedsplejerskerne er vejen frem, hvis vi skal se de tidlige tegn. Men det nytter ikke noget, at vi bliver bedre til at opdage problemerne, hvis vi ikke samtidig kan tilbyde hjælp. Ud over forældretræning og gode normeringer i vuggestuer, dagtilbud og skoler, så kommer vi ikke uden om at se på voksenpsykiatrien. En hurtigere og bedre behandling er en forudsætning for, at forældrenes egne psykiske problemer ikke i rigtig mange tilfælde gives videre til børnene” siger Anne Lindhardt fra Psykiatrifonden, der har som mærkesag at forbedre støtten til børn, der er pårørende. 

Om CCC200

CCC2000 er et dansk forskningsprojekt, som undersøger psykisk udvikling og trivsel op gennem barndommen i en fødselsårgang på 6090 børn. CCC2000 har indsamlet data fra registre og fra sundhedsplejerskernes børneundersøgelser fra barnets fødsel og frem til 10 måneders alderen, og herved er der opbygget en unik database. Follow-up undersøgelser ved 1½ år, 5-7 år og senest 11-12 år giver forskerne muligheder for at udforske den psykiske funktion og styrker og svagheder på vigtige tidspunkter i barnets liv, fx I tiden omkring skolestart og omkring puberteten. Forskningsresultater fra CCC2000 har allerede kunne udnyttes I forbindelse med undersøgelse og behandling af små børn med psykiske forstyrrelser, og forskningsresultaterne er benyttet i afledte forskningsprojekter vedrørende forebyggelse tidligt i barnealderen.

Læs mere om CCC2000 her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden