Tilfredshed med psykiatrien - men inddragelse og samarbejde halter

Både patienter og pårørende er generelt positivt stemt over for psykiatrien. Det viser den nye landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser, som Danske Regioner har fået udarbejdet. Til gengæld halter både graden af inddragelse i behandlingen og samarbejdet mellem regioner og kommuner. Det er ikke godt nok, siger Psykiatrifondens formand, Anne Lindhardt.

Størstedelen af både ambulante og indlagte patienter i hhv. voksen og børne- og unge-psykiatrien har en positiv oplevelse af psykiatrien. Det viser den nye nationale undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2015. Det står dog i kontrast til de mange ofte uheldige og negative episoder, der fra tid til anden dukker op i medierne om mangelfuld behandling, problemer med at blive indlagt og underbemanding i psykiatrien.

”Ofte hører vi jo kun de negative historier i medierne, når en patient har oplevet noget utilfredsstillende. Generelt er de fleste jo heldigvis glade for at blive indlagte og mødet med behandlere og fagpersonale,” siger psykiater og Psykiatrifondens formand, Anne Lindhardt, om kontrasten. Samtidig påpeger hun, at undersøgelsen viser en række ting, som kan forbedres. 

Inddragelse halter

Blandt indlagte voksne og B&U-patienter svarer hhv. 75 og 67 %, at de bliver inddraget i en ’passende’ grad i deres behandling. Den tilfredshedsgrad er skuffende i sig selv, mener formanden, men også lavere end sidste år. 

Samtidig viser undersøgelsen, at der er en stor andel af patienterne, som angiver, at de ikke kender deres behandlingsplan. Næsten halvdelen, 43 % og 48 % i hhv. voksen- og B&U-psykiatrien, kender således ikke deres behandlingsplan.

”Det er bestemt ikke godt nok. Inddragelse af patienten og samarbejde om behandlingsplanen er afgørende for et godt forløb. Patienten skal både kende og være med til udforme den. Det er patientens plan, og det er patienten, som går i samarbejde med det sundhedsfaglige personale. Ikke omvendt,” siger Anne Lindhardt.Anne Lindhardt, Psykiatrifondens formand

Lavere tilfredshed hos indlagte patienter

95 % og 96 % af de ambulante patienter i hhv voksen og B&U-psykiatrien tilkendegiver at deres samlede indtryk er ’virkelig godt’ eller ’godt’ af psykiatrien. Blandt de indlagte patienter er det dog noget lavere. Her har henholdsvis 89 % og 72 % et positivt samlet indtryk.

”Indlagte patienter har det som udgangspunkt dårligere, end patienter som bliver behandlet ambulant – dvs. fx hjemme eller til aftalte konsultationer. De ambulante patienter er mere stabile og oplever typisk at have kontakt med den samme behandler. Det giver selvsagt stabilitet. Indlagte patienter oplever som regel et større persongalleri af behandlere og fagpersonale, som gør forløbet mere kaotisk. Det skal man være opmærksom på, så der kan skabes et mere stabilt forløb for patienten,” siger formanden.

Regioner og kommuner skal tale bedre sammen

Det er ikke nogen nyhed, at der er problemer i samarbejdet og kommunikationen mellem regioner og kommuner. Til gengæld er det en (dårlig) nyhed, at tilfredsheden med samarbejdet er faldet i 2015 i forhold til året før fra 84 % til 78 %.

”Der er et meget stort problem, at regioner og kommuner ikke snakker bedre samme. Det er den samme patient, som bevæger sig mellem de to systemer, og derfor er det afgørende, at de to systemer snakker sammen. Den viden, der indhentes og opnås det ene sted, skal naturligvis også i spil det andet sted. Ellers er der stor risiko for, at patienten bliver slået tilbage til start igen. Det er både spild af patientens tid og helbred og personalets tid og faglighed.”

For at komme problemet til livs opfordrer formanden til, at der skal skabes en anderledes og forpligtende overlevering mellem systemerne, som der skal afsættes ressourcer til at gennemføre.   

”Det skal være forpligtende og informationerne skal frem. Lukkede systemer, som ikke taler sammen, er usunde. Men det kræver ressourcer og politisk prioritering, hvis det skal lykkes,” slår Anne Lindhardt fast.

Læs mere

Nyt lys på psykiatrien - Et besøg på det nye psykiatrisygehus i Slagelse

Den nødvendige forebyggelse af psykisk sygdom

Læs flere nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden