PsykiatriAlliancens hvem-hvad-hvor

PsykiatriAlliancen mødes halvårligt. Der er nedsat en koordinationsgruppe med ansvar for at forberede materiale og møder. Psykiatrifonden har indtil videre påtaget sig at yde sekretariatsbistand.

Kontaktpersoner 

Anne Lindhardt, Formand for Psykiatrifonden, al@psykiatrifonden.dk 

Knud Kristensen, Formand for Landsforeningen SIND, kk@sind.dk

Torsten Bjørn Jacobsen, Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, tbj@dadlnet.dk 

Deltagende Organisationer

 • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Psykiatrifonden
 • Danske Fysioterapeuter
 • Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP)
 • Foreningen Det Sociale Netværk
 • Død i Psykiatrien (DiP)
 • Angstforeningen
 • Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS)
 • Dansk Psykologforening
 • Bedre Psykiatri
 • Depressionsforeningen
 • SIND ungdom
 • Ergoterapeutforeningen
 • Outsideren
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser
 • Livslinien
 • Dansk Selskab for Distriktspsykiatri
 • Socialpædagogerne
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Lægeforeningen
 • Dansk Selskab for psykosocial rehabilitering
 • Fountain House
 • Dansk Socialrådgiverforening                  
 • Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP)        
 • Fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker
 • ADHD foreningen
 • OCD foreningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden