Reach Out

Projektet Reach Out har til formål at klæde lærere i 5.-9. klasse på, så de kan styrke elevernes mentale sundhed. En del af projektet henvender sig også til elevernes forældre. En stor gruppe børn og unge oplever psykisk mistrivsel. Skolebørnsundersøgelsen fra 2010 viser, at 23% af piger og 17% af drenge mellem 11-15 år viser flere tegn på psykisk mistrivsel i deres daglige liv. Der er desuden social ulighed i børn og unges mentale sundhed.

Reach Out er et projekt med fokus på at fremme psykisk sundhed blandt skoleelever i Region Sjælland. Projektets formål er at bidrage til at udligne den sociale ulighed, der er i den psykiske sundhed hos elever i 5.-9. klasse. Elever på udvalgte skoler skal via Reach Out opleve en øget trivsel. Det gælder særligt de elever, der før projektets opstart, har oplevet størst mistrivsel.

I projektet bliver lærerne klædt på, så de i højere grad kan styrke elevers mentale sundhed ved at arbejde med klassens fællesskab og elevernes handlekompetencer. Projektet når også ud til de involverede elevers forældre, der får viden om og redskaber til at styrke deres børns mentale sundhed.

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden