Mental sundhed

Mental sundhed handler om at opleve trivsel og om at kunne håndtere dagligdagens udfordringer samt at kunne indgå i fællesskaber med andre mennesker. Der er mange forhold i livet, der har betydning for børn og unges mentale sundhed - særligt barnets tidlige udvikling og familieforhold.

Børns trivsel i institutioner gennem livet har også afgørende betydning for deres mentale sundhed både her og nu og på længere sigt. Den mentale sundhed påvirker børn og unges forudsætninger for læring og evnen til at gennemføre et uddannelsesforløb. Gennem et livsforløb har dårlig mental sundhed konsekvenser i form af øget risiko for både psykiske og fysiske lidelser.

Der er behov for tidlige, forebyggende indsatser tæt på børns hverdag for at undgå, at begyndende mistrivsel udvikler sig til mere komplekse og langvarige trivselsproblemer. Projekt Reach Out har med skolen som arena fokus på at styrke elevernes forudsætninger for at udvikle god mental sundhed. Vi arbejder sammen med lærere og forældre om at sætte tidligt ind og om at styrke elevernes handlekompetencer og muligheder for at indgå positivt i skolefællesskabet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden