Bliver du som mentor, rådgiver eller vejleder nogle gange usikker på, hvordan du giver den bedste rådgivning, når du møder mennesker med psykisk sygdom i dit arbejde? Kan du blive i tvivl om, hvordan du bedst motiverer eller stiller krav til personen? På Psykiatrivejlederuddannelsen får du kvalificeret din rådgiverrolle og samtidig lært at tage vare på dine egne grænser.

Fakta

 • En ud af tre vil på et tidspunkt få en psykisk sygdom
 • Nu og her er der omkring 800.000 voksne, som har psykiske problemer
 • Angst og depression er blandt de mest udbredte sygdomme

Hvem er uddannelsen for? 

Efteruddannelsen er for dig, som møder voksne eller unge med psykisk sygdom i rådgivningssammenhæng. Det kan være som socialrådgiver, sagsbehandler, mentor, studievejleder, UU-vejleder eller lignende. 

Dynamisk undervisning   

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning. På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, som du får på uddannelsen. 

Tid og sted

København 

Der kommer datoer snarest!

 

Aarhus 

Der kommer datoer snarest!

Det får du på uddannelsen 

 • Ny viden om de mest udbredte psykiske sygdomme og tilstande.
 • Konkrete redskaber til den professionelle samtale med mennesker med psykisk sygdom.
 • Viden om, hvordan du bedst støtter og motiverer, og hvornår og i hvilken grad du kan stille krav.
 • Viden om, hvilken betydning den enkelte psykiske sygdom eller tilstand kan have for, at du kan nå dine rådgivningsmål.
 • Viden om hvordan du kan respektere både egne grænser og den psykisk sårbare persons grænser i rådgivningen. 

Sådan foregår det

Uddannelsen forløber over 10 dage – fem moduler af to dage samt en afsluttende prøve. Mellem modulerne er der tid til at læse, lave enkelte hjemmeopgaver og arbejde med det tillærte stof i praksis. Du skal påregne 30-100 siders læsning samt forberedelse af to mindre case-formuleringer til hvert modul. Uddannelsen er inddelt i emnerne ’det sårbare jeg’, ’psykiske sygdomme og tilstande’ og ’rådgiverens professionelle rolle’.

 • DET SÅRBARE JEG - Det første modul er en introduktion til forståelse af psykisk sygdom og sårbarhed. Derudover vil du bl.a. få viden om, hvordan du genkender ’det sårbare jeg’ i arbejdet, om forsvarsmekanismer, om principper for det professionelle møde og om motivationsarbejde. Modulet giver dig de grundlæggende redskaber til at kvalificere dit arbejde med mennesker med psykiske problemer.
 • PSYKISKE SYGDOMME OG TILSTANDE - På modul 2, 3 og 4 har vi fokus på de mest almindelige sygdomme og tilstande som depression, stress, angstproblematikker, ADHD, skizofreni, psykotiske tilstande, bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelse. Du lærer, hvordan du genkender og bedst møder de forskellige sygdomme og tilstande i dit arbejde. Med udgangspunkt i modul 1, får du på disse moduler mere specifikke og specialiserede redskaber til arbejdet med mennesker med forskellige former for psykiske tilstande og sygdomme. 
 • RÅDGIVERENS PROFESSIONELLE ROLLE - På modul 5 er der fokus på rådgiverens rolle samt på de udfordringer, der kan ligge i rollen. Du lærer bl.a., hvordan du som rådgiver kan give støtte og feedback og samtidig stille krav. Du lærer også at blive bevidst om dine egne grænser i rollen som rådgiver. 

København

Undervisningen er kl. 10-16 på den første dag ved hvert modul. Den næste dag er kl.9-15. Undervisningen finder sted i Psykiatrifondens kursuslokaler på Hejrevej 43 2. sal, 2400 København NV.

Aarhus

Undervisningen er kl. 10-16 på den første dag ved hvert modul. Den næste dag er kl.9-15. Undervisningen finder sted i DGI-Huset Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.

Det kræver viden og forståelse, før du kan handle

I Psykiatrifonden beskæftiger vi os med hvordan flere mennesker kan leve et godt liv i et samfund, som kræver mere og mere af os i vores privatliv og arbejdsliv. Vi lever i et samfund, hvor flere professionelle kommer i kontakt med mennesker, der har en psykisk sygdom i deres arbejde, og det kan give forskellige udfordringer. Mange bliver usikre på, hvordan de kan yde den bedste rådgivning og hjælpe bedst muligt, når de møder mennesker med psykisk sygdom i deres arbejde. 

Vi ved, at det kræver viden og forståelse, før man kan handle, og derfor, mener vi, at viden om psykiske sygdomme og tilstande er et effektivt middel til at gøre dig mere sikker i din rolle som professionel. Uddannelsens mål er derfor at kvalificere dit arbejde, så det bliver lettere at nå målet med rådgivningen. Samtidig lærer du at tage vare på egne grænser i et arbejde, som kan være udfordrende.

Pris og rabat   

Uddannelsen koster 26.500 kr. uden moms inkl. forplejning, bøger og materialer. Ved to eller flere deltagere fra samme arbejdsplads tilbyder 10 % rabat. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden