Ønsker du konkrete redskaber til, hvordan du kan igangsætte processer, som forebygger stress både hos den enkelte medarbejder og på hele arbejdspladsen? Har du personaleansvar eller arbejder du med HR, og ønsker du at tilegne dig den nyeste viden om stress og håndtering og forebyggelse af stress? Så er vores Stressvejlederuddannelse noget for dig!

Fakta om stress

  • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
  • Der er dobbelt så stor risiko for at få angst og depression, hvis man er stresset på jobbet

          Kilde: Stressforeningen

Stressvejlederuddannelsen er til dig, som søger en uddannelse med et helhedsperspektiv på stress, som ikke kun hjælper dig til at forebygge stress hos den enkelte, men også giver dig redskaber til at kunne forebygge stress på organisatorisk niveau.

På Stressvejlederuddannelsen får du indsigt i den nyeste viden og forskning inden for stressområdet. Vores undervisere er autoriserede psykologer og har stor erfaring med terapi og undervisning fra deres praksis og daglige arbejde i Psykiatrifonden. Derfor kan de levere et højt vidensniveau og praksisnær undervisning, som giver dig forståelse for stress på både et teoretisk og praktisk plan.

Målgruppe  

Stressvejlederuddannelsen henvender sig til alle, som arbejder med stress på arbejdspladsen. Det kan fx være dig, der arbejder med HR, er leder, arbejdsmiljørepræsentant, TR, sikkerhedsrepræsentant eller dig, som har en særlig funktion i forhold til stress på arbejdspladsen. 

Datoer for næste uddannelse

Nye datoer kommer snarest!

Dynamisk undervisning 

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, øvelser og træning. På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, som du får på uddannelsen.   

Det lærer du på uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at spotte, vejlede og være sparringspartner i håndtering og forebyggelse af stress for den enkelte og arbejdspladsen. Uddannelsen gør dig i stand til at;

  • kende tegn og symptomer på stress og dårlig trivsel.
  • gennemføre samtaler med kollegaer/medarbejdere/ledelse om stress på et både oplysende og vejledende niveau.
  • tilegne dig viden om stress samt redskaber og metoder til at vurdere virksomhedens og den enkelte medarbejders stressniveau.
  • at forebygge og håndtere stress på individuelt og organisationsniveau, samt udvikle og implementere en stresspolitik.   

Det siger andre om uddannelsen

Undervisning var kompetent og inspirerende og jeg oplevede, at jeg efter endt uddannelse var i stand til at forstå og håndtere de komplekse problemstillinger, som ligger bag stress.

Min opkvalificering betød, at det blev muligt for Middelfart Kommune at tilbyde en mere arbejdspladsrettet indsats på stressområdet, som supplement til det eksisterende psykolog/psykoterapeut tilbud. Vi har bl.a. etablerede en stress-hotline, og tilbyder nu konkret ledersparring og oplæg for en generel opkvalificering af hele organisationen i forebyggelse af stress.

Mine bedste anbefalinger.

 

Yvonne Koch

Arbejdsmiljøkonsulent Middelfart kommune

Det siger andre om uddannelsen

Igennem uddannelsen fik jeg en opdateret viden om fænomenet stress og konkrete værktøjer som kan anvendes i mit arbejde som HR business partner i Novo Nordisk. Dels ift. den daglige sparring med lederne i min organisation og samtaler med stressramte. Dels ift. design og implementering af mere generelle organisatoriske tiltag til forebyggelse.  

Min oplevelse er, at uddannelse udemærker sig ved et stærkt faglig udgangspunkt med den nyeste viden indenfor området og undervisere med erfaring fra håndtering af mennesker som har stress. Derudover passede undervisningsformen med dialog og anvendelse af deltagernes egne erfaringer rigtig godt til mig. Det har gjort, at jeg er bedre i stand til at støtte lederen i vores organisation omkring stressproblematikker og forebyggelse.

Jeg kan varmt anbefale uddannelsen.  

 

Thomas Vesth

HR Business partner i CMC Development

Novo Nordisk

Mundtlig prøve og opfølgning

Som afslutning på uddannelsen skal alle deltagere gennemføre en mundlig prøve. Prøven foregår som en samtale med konsulenten/underviseren og tager udgangspunkt i diskussion og afprøvning af den tillærte viden og metode i forhold til deltagerens eget arbejdsliv. Du vil modtage et kursusbevis, når du har gennemført kurset.

Cirka en måned efter den mundtlige prøve skal du til et opfølgende møde. På dette møde er der fokus på, hvordan du har omsat viden og redskaber fra uddannelsen til din eget arbejdsliv. 

Vi har en stor og bred viden om stress

Vi beskæftiger os med hvordan flere mennesker kan leve et godt liv i et samfund, som kræver mere og mere af os i vores privatliv og arbejdsliv. Derfor arbejder vi med psykisk sundhed og trivsel både på arbejdspladsen og i samfundet. Det gør vi ved at være en central spiller i StressAlliancen, hvor vi indhenter og bidrager med viden om forebyggelse af stress. Vi har været med til at udvikle Howdy-app’en, der hjælper med at forebygge stress på arbejdspladsen

Tilmeld dig til Stressvejlederuddannelsen!

Pris og rabat 

Uddannelsen koster kr. 18.500,- uden moms inkl. forplejning og materialer. Ved to eller flere deltagere fra samme arbejdsplads tilbyder vi 10 % rabat. Tilmeld dig stressvejlederuddannelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden