Jobcentre og borgerforløb

Vores erhvervspsykologer og erhvervsrådgivere arbejder tværfagligt med at hjælpe mennesker med psykisk sygdom og problemer til en god og varig kontakt til arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet gennem beskæftigelsesrettede forløb, afklaring og psykoedukation. Derudover opkvalificerer vi jobcentermedarbejdere i hele landet - fx i forhold til at kunne genkende tegn på psykiske problemer og i at sætte tidligt ind med den rette støtte.

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden