Forløb for sygemeldte fleksjobbere

I Psykiatrifonden arbejder vi for et mere rummeligt arbejdsmarked. Vores forløb for sygemeldte fleksjobbere hjælper deltagerne til at genvinde troen på sig selv og se deres konkrete muligheder på arbejdsmarkedet.

Målgruppe og formål

Vores forløb for sygemeldte fleksjobbere henvender sig til personer, visiteret til fleksjob, der har brug for en særlig indsats for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Formålet med forløbet for sygemeldte fleksjobbere er at vedligeholde, styrke og afklare deltagerens arbejdsevne. Vi gør meget ud af at synliggøre deltagerens erfaringer, ressourcer og styrker, så vi efterfølgende kan finde en praktikplads, som matcher deltagerens profil og ressourcer bedst muligt.

Vil du vide mere?

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk eller 5148 9118.

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare personer, som kæmper med psykiske vanskeligheder og trivsel. Det kan være lige fra stress, angst og depression til personlighedsforstyrrelser, skizofreni og PTSD. Der, hvor andre aktører ofte giver op, ser vi fortsat håb og muligheder. Det gør vi, fordi alle vores socialrådgivere og psykologer har stor viden og faglig indsigt i psykisk sygdom og i hvilke muligheder og barrierer, det skaber på arbejdsmarkedet.

Sådan gør vi

Forløbet starter med en grundig visitationsproces, hvor vi vejleder sagsbehandler i, hvilke forløb der kan matche de behov og kompetencer, deltageren har. Via undervisning og individuelle samtaler med hhv. socialrådgiver og psykolog, afklarer vi, hvilke ressourcer og barrierer deltageren har med sig. 

Sideløbende bliver deltageren tilbudt undervisning i psykoedukation, og efterfølgende etablerer vi en 13 ugers praktik, hvor deltageren med tæt opfølgning får mulighed for at vedligeholde, genoptræne, afklare og udvikle sine arbejdsmæssige ressourcer. 

Forløbet bliver afsluttet med en omfattende slutrapport, hvor vi laver en specialiseret vurdering af deltagerens arbejdsmæssige ressourcer og handlemuligheder.

Alle samtaler i Psykiatrifonden varetages af specialiseret personale. Vores socialrådgivere og psykologer er erfarne og har alle indsigt i og erfaring med at arbejde med personer med psykisk sårbarhed og psykiatriske diagnoser. 

Undervisning i hverdags- og arbejdslivsmestring samtpsykoedukation

Vores undervisning i hverdags- og arbejdslivsmestring samt psykoedukation arbejder vi med, at forbedre deltagernes muligheder for at opnå eller fastholde kontakten til arbejdsmarkedet under sygdom. Psykisk sårbarhed - og sygdom kan påvirke både personlige og sociale forhold i deltagernes liv, som med svækkede ressourcer kan være svære at håndtere. Mestringsforløbet fokuserer på, at styrke deltagernes handlekompetencer ud fra både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Ved at hjælpe deltagerne med at mestre de personlige og sociale konsekvenser af sygdom, forbedres deltagerens muligheder for at opnå eller fastholde arbejde. Mellem undervisningsgangene arbejder deltageren med konkrete øvelser med fokus på mestring af sygdomsforløb, hverdags,- og arbejdsliv. 

Til psykoedukation undervises der i psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse af stress, angst og depression. 

Undervisningen varetages af vores socialrådgivere og psykologer.

Virksomhedspraktik

Gennem en individuelt tilrettelagt praktik afklares deltagerens arbejdsevne og udviklingsmuligheder. Erhvervsrådgiveren evaluerer og justerer løbende deltagerens arbejdsopgaver, arbejdstid og skånehensyn. Det sker ved tæt opfølgning og støtte gennem hele forløbet. Erhvervspsykologen støtter deltageren i at mestre de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i praktikforløbet. 

Slutrapport

Forløbet afsluttes med en omfattende slutrapport, hvor vi giver en specialiseret vurdering af deltagerens arbejdsmæssige ressourcer samt handlemuligheder i forhold til udnyttelse af disse. Det er vores mål at sagsbehandleren, skal kunne tage beslutninger om borgerens videre forløb, direkte på baggrund af slutrapporten – hvilket vores nuværende og tidligere samarbejdspartnere sætter stor pris på.

Praktisk

Forløbet kan tilrettelægges individuelt, men varer som udgangspunkt 20 uger og indeholder typisk:

  • Ugentlige samtaler med socialrådgiver og psykolog
  • 6 ugers undervisning
  • 13 ugers praktikforløb
  • Skriftlige tilbagemeldinger til jobcentret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden