Specialiseret mentorindsats

Vores helhedsorienterede og specialiserede mentorindsats er specifikt tilrettelagt til at kunne støtte borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom, som er visiteret til fleksjob. Vi tilrettelægger forløbet ud fra de behov, som borgeren har, og det formål jobcentret angiver i henvisningen.

Et mentorforløb i Psykiatrifonden er med til at forbedre borgerens evne til at mestre deres hverdag, og løfte troen på egne evner. Erfaringen er desuden at støtte fra vores mentorer er med til at skabe de bedste forudsætninger for det videre samarbejde mellem borgeren, arbejdspladsen og jobcentret. Mentorsamtalerne varetages enten af Psykiatrifondens socialrådgivere eller psykologer.

Målgruppe

Personer, visiteret til fleksjob, der har brug for en særlig indsats for at sikre at personen får den nødvendige hjælp til at fastholde, opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål

Formålet med Psykiatrifondens mentorindsats er at støtte op om at deltageren opnår eller fastholder job, behandling, praktik og uddannelse.

Mentoren kan desuden hjælpe med at skabe overblik og stabilitet over borgerens arbejdsmæssige, sociale og økonomiske situation. 

Hvordan foregår det?

Forløbet kan tilrettelægges individuelt, men varer som udgangspunkt 13 uger og afsluttes med en skriftlig tilbagemelding til jobcentret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden