Forløb for personer i Jobafklarings- og Ressourceforløb

I Psykiatrifonden arbejder vi for et mere rummeligt arbejdsmarked. Vores forløb hjælper deltagerne til at genvinde troen på sig selv og se deres konkrete muligheder på arbejdsmarkedet.

Målgruppe og formål

Personer visiteret til jobafklarings, - eller ressourceforløb med psykisk sårbarhed eller sygdom. 

Formålet med forløbet er at tilbyde et individuelt tilrettelagt forløb, som en del af den indsatsplan rehabiliteringsteamet har indstillet til.

Vil du vide mere?

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk eller 5148 9118.

Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare personer, som kæmper med psykiske vanskeligheder og trivsel. Det kan være lige fra stress, angst og depression til personlighedsforstyrrelser, skizofreni og PTSD. Der hvor andre aktører ofte giver op, ser vi fortsat håb og muligheder. Det gør vi, fordi alle vores socialrådgivere og psykologer har stor viden og faglig indsigt i psykisk sygdom og i hvilke muligheder og barrierer, det kan skabe på arbejdsmarkedet. 

Sådan gør vi 

Vi kan tilbyde en kvalificeret indsats, der udvikler og afklarer deltagerens faglige og personlige ressourcer under konstant hensynstagen til deltagernes psykiske tilstand.

Vi er specialister i at arbejde med de udfordringer som personer med psykisk sygdom eller sårbarhed oplever, og vi kan derfor tilrettelægge de indsatser, der skal til, skånsomt og i overensstemmelse med de behov deltageren har.

Et forløb hos os kan indeholde et eller flere af følgende elementer: 

  • Udviklings og afklaringsforløb - Samtaler, undervisning og virksomhedspraktik. Forløbet varetages af socialrådgivere og psykologer i Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling. Forløbet tilrettelægges individuelt og i tæt samarbejde med den koordinerende sagsbehandler.
  • Individuelt samtaleforløb med psykolog - De psykologiske samtaler er ikke behandling, men støttende og undersøgende samtaler. Alligevel sker det for mange, at de ikke blot får et tydeligere billede af deres vanskeligheder, men også en viden om hvordan de vil kunne komme videre. Psykologens vurdering bruges til at belyse muligheder og eventuelle problemer i forhold til arbejdsmarkedet, og der kan her også gives eventuelle forslag til psykologisk behandling.
  • MentorstøtteMentorer fra Psykiatrifonden er specialiserede i at arbejde med mennesker med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom. Vi yder en helhedsorienteret mentorindsats og støtter borgeren i at gennemføre og realisere indsatsplanen.
  • Undervisning i hverdags- og arbejdslivsmestring og psykoedukation - Vores undervisning i hverdags- og arbejdslivsmestring samt psykoedukation arbejder vi med, at forbedre deltagernes muligheder for at opnå eller fastholde kontakten til arbejdsmarkedet under sygdom. Psykisk sårbarhed - og sygdom kan påvirke både personlige og sociale forhold i deltagernes liv, som med svækkede ressourcer kan være svære at håndtere. Mestringsforløbet fokuserer på, at styrke deltagernes handlekompetencer ud fra både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Ved at hjælpe deltagerne med at mestre de personlige og sociale konsekvenser af sygdom, forbedres deltagerens muligheder for at opnå eller fastholde arbejde. Mellem undervisningsgangene arbejder deltageren med konkrete øvelser med fokus på mestring af sygdomsforløb, hverdags,- og arbejdsliv. Til psykoedukation undervises der i psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse af stress, angst og depression. Undervisningen varetages af vores socialrådgivere og psykologer.
  • FunktionsevnebeskrivelseEn funktionsevnebeskrivelse fra Psykiatrifonden bliver udarbejdet med henblik på at understøtte sagsbehandlingen i kommunen, fx ved undersøgelse af arbejdsevne. Funktionsevnebeskrivelsen indeholder en beskrivelse af, hvilken konsekvens borgerens psykiske sygdom har for funktionsevnen i forhold til fx hverdagsaktiviteter.

Pris og sted

Prisen er afhængig af hvilke aktiviteter, der aftales. 

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk 

eller 5148 9118 for en uforpligtende samtale.

Samtaler og undervisning foregår i Psykiatrifondens lokaler på 2. sal, Hejrevej 43, 2400 København.

Slutrapport 

De forskellige forløb afsluttes med en omfattende slutrapport, hvor vi giver en specialiseret vurdering af deltagerens arbejdsmæssige ressourcer samt handlemuligheder i forhold til udnyttelse af disse. Det er vores mål at sagsbehandleren skal kunne tage beslutninger om borgerens videre forløb, direkte på baggrund af slutrapporten – hvilket vores nuværende og tidligere samarbejdspartnere sætter stor pris på.

Andre relevante aktiviteter

Sideløbende med ovenstående aktiviteter, eller i forlængelse af vores indsats, igangsætter vi gerne andre relevante aktiviteter såsom behandling, hjemmevejledning, fysisk træning, familiestøtte eller andre tiltag. Det tager vi altid gerne en dialog om, hvis I ønsker det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden