Funktionsevnebeskrivelse

En funktionsevnebeskrivelse, som kortlægger borgerens ressourcer og begrænsninger i hverdagen, er et vigtigt skridt for både borger og sagsbehandler, i forhold til en afklaring af borgerens fremadrettede muligheder på arbejdsmarkedet – eller som et element i sagsbehandlingen af en sag om fleksjob eller førtidspension. Vi sikrer, at både borger og sagsbehandler kan komme effektivt videre i sagsbehandlingsforløbet.

Funktionsevnebeskrivelsen beskriver fyldestgørende borgerens ressourcer og begrænsninger, samt opsummerer tidligere behandlings- og afklaringsforløb. Vi fokuserer på borgerens samlede sociale situation, som kan omfatte aktiviteter inde og uden for hjemmet, netværk, personens eget syn på fremtiden m.v.

Målgruppe 

Målgruppen er primært borgere, som har en verserende sag vedrørende ansøgning om førtidspension, eller som er i et forløb, der skal medvirke til en afklaring af, om der bør rejses en ansøgning om førtidspension. Det kan dreje sig om borgere, som har alvorlig psykisk sygdom og ofte også en eller flere somatiske sygdomme. Borgeren skal være vurderet færdigbehandlet af relevante speciallæger, der også har vurderet, at tilstanden har et kronisk præg. Ofte vil personerne have gennemført et eller flere forløb med henblik på at afklare arbejdsevnen. 

Formål 

Pris og sted

Prisen for et forløb er 6.000 til 8.000 kr. ekskl. moms + eventuelle transportudgifter.

Samtaler foregår hjemme hos borgeren eller hos Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2400 København NV.

Har du spørgsmål?

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk eller 5148 9118.

Formålet er at lave en fyldestgørende beskrivelse af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til det daglige funktionsniveau. Heri vil også indgå en opsummering af, hvad tidligere afklarings- og behandlingsforløb m.v. har konkluderet løbende i status- og speciallægeerklæringer. Vi fokuserer desuden på at give et fyldestgørende billede af borgerens samlede sociale situation, som omfatter aktiviteter både inden for og uden for hjemmet, netværk, borgerens eget syn på og forventninger til fremtiden m.v.

Sådan gør vi

Når vi har modtaget en henvisning og relevante lægelige akter fra sagsbehandler, aftaler vi, om der skal være en visiterende samtale, eller om vi kan kontakte borgeren direkte. Vi aftaler også med borgeren om samtalerne kan foregå i hjemmet, da dette som regel giver det mest realistiske indtryk af borgerens situation. Alternativt kan samtalerne foregå i Psykiatrifondens lokaler i København NV. Som udgangspunkt tager vi fire samtaler, hvorefter vi skriver en sluterklæring, som borgeren efterfølgende læser og godkender.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden