Hverdagsmestring og psykoedukation

Vi tilbyder undervisning i mestring af arbejds- og hverdagsliv samt psykoedukation til borgere, som er ramt af en psykisk sygdom eller har en psykisk sårbarhed. Formålet er at øge deres viden om psykiske sygdomme og give dem konkrete redskaber, som kan hjælpe dem med at håndtere og mestre deres hverdag.

Det får deltagerne

  • Værktøjer til at arbejde med psykisk sårbarhed- og sygdom
  • At bruge sit netværk
  • Problemløsning
  • Hverdagsbalance
  • Sociale færdigheder
  • Samarbejde med arbejdergiver, jobcenter og kolleger

 

Vil du vide mere?

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk eller 5148 9118.

Målgruppe

Forløbet er målrettet mennesker med en psykisk sygdom eller sårbarhed. Deltagerne kan være sygemeldte (hel- eller deltid), ledige eller i arbejde. 

Sådan foregår det 

Forløbet varer seks uger med undervisning hver mandag og torsdag.

Til undervisningen i mestring af arbejds- og hverdagsliv (mandage) arbejder vi med, at forbedre deltagernes muligheder for at opnå eller fastholde kontakten til arbejdsmarkedet under sygdom. Psykisk sårbarhed - og sygdom kan påvirke både personlige og sociale forhold i deltagernes liv, som med svækkede ressourcer kan være svære at håndtere. Mestringsforløbet fokuserer på, at styrke deltagernes handlekompetencer ud fra både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Ved at hjælpe deltagerne med at mestre de personlige og sociale konsekvenser af sygdom, forbedres deltagerens muligheder for at opnå eller fastholde arbejde. Mellem undervisningsgangene arbejder deltageren med konkrete øvelser med fokus på mestring af sygdomsforløb, hverdags,- og arbejdsliv. 

Til psykoedukation (torsdage) undervises der i psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse af stress, angst og depression.

Undervisningen varetages af socialrådgiverne og erhvervspsykologerne i Psykiatrifonden.  

Samtaler

Det er muligt at supplere forløbet med individuelle samtaler med en erhvervspsykolog eller erhvervsrådgiver. Formålet med samtalerne er at støtte deltageren i at fastholde nuværende arbejde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der er også mulighed for at supplere forløbet med samtaler på arbejdspladsen, hvor deltager og psykolog/rådgiver taler med nærmeste leder om, hvordan medarbejderen bedst fastholdes eller vender tilbage til arbejdspladsen. Der kan desuden etableres et samarbejde med jobcenteret, hvis deltageren er sygemeldt. 

Praktiske oplysninger 

Undervisningen i psykoedukation foregår mandage 09.30-12.00 og undervisning i hverdagsmestring foregår torsdag 09.30-12.00. Begge dage i Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2400 København NV (se på kort).

Pris 

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk eller 5148 9118 for en uforpligtende samtale om pris og forløb.

2 ekstra samtaler 

Der er mulighed for at tilkøbe to individuelle samtaler med en psykolog eller socialrådgiver i forlængelse af undervisningsforløbet. Her vil der være mulighed for at samle op på undervisningen og sætte det lærte i spil i forhold til den enkeltes situation. Samtidig får sagsbehandler en kort skriftlig tilbagemelding efter forløbet. Et undervisningsforløb med to individuelle samtaler og en skriftlig tilbagemelding koster 9000 kr. ekskl. moms.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden