Udviklings-forløb

Psykiatrifonden tilbyder forløb til mennesker, der er i risiko for miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og har brug for konkrete redskaber og støtte til afklaring.

Deltagerne

  • får konkrete og brugbare redskaber til håndtering og forebyggelse af f.eks. stress, angst og depression.
  • lærer at tackle de udfordringer, de kan møde, når de vender tilbage til arbejde efter en sygemelding.
  • opnår afklaring i forhold til et fremtidigt arbejdsliv.

Jobcenteret får konkrete forslag til tiltag, der kan styrke deltagerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Mennesker, der på grund af en psykisk sygdom eller sårbarhed, har risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Tilbuddet henvender sig både til sygemeldte ledige, sygemeldte i et ansættelsesforhold samt mennesker, der modtager dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller andet.

Sådan foregår det

Forløbet tilrettelægges individuelt og består af undervisning, arbejdsmæssig afklaring, støttende samtaler og en virksomhedspraktik. Formålet er at styrke deltagernes arbejdsevne og den enkeltes fremtidige mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forløbet varetages af erhvervsrådgivere og erhvervspsykologer i Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling.


Forløbet planlægges individuelt efter behov og kan f.eks. indeholde:

Psykoedukation

Der undervises i symptomer, årsager, forebyggelse og behandling af stress, angst og depression. Derudover er der fokus på arbejdsmarkedet og de udfordringer, den enkelte oplever ved at vende tilbage i arbejde.

Samtaleforløb med en erhvervsrådgiver

Samtaleforløbet tager udgangspunkt i at afdække ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder. Der bliver udarbejdet en realistisk plan for et fremtidigt arbejdsliv.

Samtaleforløb med en erhvervspsykolog

Formålet med samtaleforløbet er at træne deltageren i at håndtere og forebygge tilbagefald. Samtalerne støtter deltageren i forhold til det efterfølgende praktikforløb og fremtidige arbejdsliv.

Virksomhedspraktik

Gennem en individuelt tilrettelagt praktik afklares deltagerens funktionsevne i erhverv. Erhvervsrådgiveren evaluerer og justerer løbende deltagerens arbejdsopgaver, arbejdstid og skånehensyn. Det sker ved tæt opfølgning og støtte gennem hele forløbet. Erhvervspsykologen støtter deltageren i at mestre de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i praktikforløbet.

Praktiske oplysninger

Undervisning og samtaler foregår i Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2400 København NV. 

Vil du vide mere?

Kontakt erhvervsrådgiver Jonas Jensen på jj@psykiatrifonden.dk eller tel.: 5148 9118.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden