Sådan har vi gjort

Psykiatrifonden har længe ønsket at afdække, hvilke tilbud om hjælp og støtte til børn, der vokser op med psykisk sygdom tæt inde på livet som pårørende. Derfor spurgte vi i slutningen af 2017 alle landets kommuner, hvilke tilbud eller forløb, de har for børnene, og vi har undersøgt, hvilke tilbud, de fem danske regioner har.

Se på kortet om der er børnegrupper i din kommune

Vi sendte en mail til de 98 danske kommuner, hvor vi skrev:

”Psykiatrifonden er i gang med at afdække, hvilke kommuner i landet, der enten selv har, eller systematisk benytter sig af, et offentligt 
eller privat tilbud om hjælp til børn og unge, der har en mor, en far eller søskende, der har en psykisk sygdom.

I den forbindelse ønsker vi svar på om jeres kommune på nuværende tidspunkt har et sådan tilbud eller systematisk benytter jer af et 
privat tilbud, der dækker nogle af følgende behov hos børn og unge i alderen 5-25 år der har en mor, en far eller søskende, der har en psykisk sygdom:

  •       Forløb for børn og/eller unge, der har en mor, en far eller søskende med psykisk sygdom, 
    som et antal gange månedligt/årligt får professionel hjælp til håndtering af deres livssituation. 
    Det kan f.eks. være samtalegrupper for børn, familieforløb, gruppesamtale med viden-, erfarings-, og værktøjsdeling el. lign. 
    Kort sagt: et tilbud, der hjælper børn og/eller unge, der har en mor, en far eller søskende med psykisk sygdom.

Hvis jeres kommune tilbyder en lignende form for hjælp eller støtte til børn og/eller unge, der har forældre eller søskende med 
psykisk sygdom, vil vi meget gerne høre om dette/disse tilbud og hvordan det/de dækker nogle af ovenstående behov. 

Vi vil gerne bede jer om at svare på denne henvendelse inden for 14 dage fra dags dato. 

Besvarelsen må meget gerne være uddybende, og vi håber, I vil sende kontaktinformationer på de relevante fagpersoner i kommunen, vi kan kontakte, hvis vi har flere spørgsmål

Tak for tiden og hjælpen!”

Rød, gul eller grøn

Svarene viste, at 45 kommuner har tilbud om hjælp og støtte til børnene. 30 kommuner har ikke svaret, og en enkelt svarede, at man ikke ønskede at svare.

Tilbud i regionerne

Fire af de fem regioner har tilbud til børn i familier, hvor en forælder eller søskende har været eller er indlagt med en psykisk sygdom.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883