Bryd hemmeligheden og tal om psykisk sygdom i familien

Som psykiater har jeg mange gange siddet med mødre og fædre, der var psykisk syge, og talt med dem om deres børn og om, hvordan de havde det. Tit har de svaret, at børnene havde det fint og vist ikke mærkede så meget til mors eller fars sygdom.

Men alligevel kunne jeg mærke deres bekymring. Jeg har også inviteret børn med til samtale - mest for, at de skulle møde mors eller fars læge og se stedet, hvor det foregik. Og så havde jeg også en ambition om, at de kunne få lidt at vide om forælderens sygdom, så det hele kunne afdramatiseres lidt.

 

Vi ved at et barn, hvis forælder er psykisk syg, har større risiko end andre for at udvikle psykisk mistrivsel

 

Men disse enkeltstående samtaler rørte jo kun ved toppen af isbjerget og gav reelt ikke børnene lejlighed til selv at fortælle om, hvordan de havde det.

Sæt tidligt ind

I 2015 udgav Psykiatrifonden ”Forebyggelsesplan for børn og unge”, der er en opfordring til politikerne om at satse på forebyggelse så tidligt som muligt i livet med enkle og gennemførlige tiltag. Dvs. ved at udnytte kompetencen fra fx sundhedsplejersker, pædagoger i børnehave og skoler – og ved enkle, men systematiske træningsmetoder gøre dem i stand til at genkende tegn på psykisk mistrivsel tidligt, så man kan handle på det.

Artiklen er bragt i Psykiatri-Information

Som støttemedlem får du bladet i postkassen 4 gange om året. Derudover får du også 10 % på bøger fra Psykiatrifondens forlag.

Bliv støttemedlem!

Tilpasning er individuel

Men selv om udviklingspsykologien fortæller os hvor vigtigt, barnets første leveår er for en sund udvikling, så ved man også, at udviklingsforløbet for den enkelte er afhængigt af rigtig mange faktorer. Desuden har hvert enkelt individ sin egen måde at tilpasse sig omgivelserne. Man ved også, at mange ydre faktorer kan hjælpe til at fremme en god tilpasning, selv om der er en række hindringer undervejs. Det giver håb og muligheder.

Større risiko for mistrivsel

Vi ved at et barn, hvis forælder er psykisk syg, har større risiko end andre for at udvikle psykisk mistrivsel. Derfor har Psykiatrifonden i en årrække tilbudt børnegrupper til de børn. Det er også et af forslagene i vores plan, at der skal oprettes børnegrupper i alle kommuner for børn, hvis forældre har eller har haft en psykisk sygdom. I bladet fortæller vi meget mere om dette, og både børn og voksne fortæller, hvordan det er. Ikke mindst oplever både børn og forældre, at bliver hjulpet til at tale sammen om mors eller fars sygdom. Det er med til at bryde hemmeligheden imellem dem.

Unge under hårdt pres

Præstationspresset for unge er et andet vigtigt tema i dette blad. Alt for mange unge oplever lavt selvværd, fordi de ikke føler, at de kan leve op til omverdenens krav. Det giver angst og ensomhed. Og væsentligt er, at de oplever sig alene med det - og derfor uden for kammeratskabsgruppen. I virkeligheden er der mange andre som dem, og for at der kan sættes ord på det, er det vigtigt at få brudt den onde cirkel.

Anne Lindhardt, psykiater og formand for Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883