Når børn og unge er pårørende

Ca. 80.000 børn og unge i Danmark vokser op i familier med psykisk sygdom. Det er ofte både svært at forstå og tale om psykisk sygdom – især når man er barn eller ung. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis børn og unge ikke får hjælp eller støtte, når mor eller far er syg. Fx ved man, at børn og unge i familier med psykisk sygdom har en øget risiko for selv at udvikle psykiske problemer.

Mange børn oplever stor utryghed og bekymring, når mor eller far har en psykisk sygdom. Og det kan være svært for børnene at tale om deres oplevelser med andre voksne eller kammerater, fordi det opleves skamfuldt. Derfor er det vigtigt, at barnet får støtte og redskaber til at meste deres svære livsvilkår og forebygge, at de selv får psykiske problemer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883