Til forældre

Et godt familieliv beskytter langt hen ad vejen børn mod at udvikle psykiske problemer. Alligevel er der desværre alt for mange børn der mistrives - men det kan der heldigvis gøres noget ved. Vi arbejder for at støtte udsatte børn – særligt børn af psykisk syge forældre, fordi de er i risikozonen for selv at udvikle problemer. Det er vigtigt, at man som forælder ved, hvordan man giver sit barn de bedste muligheder og rammer, når det handler om psykisk sundhed og trivsel.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883