Angst, OCD og depression hos børn og unge

Symptomerne hos børn og unge ved andre sygdomme og forstyrrelser fx adhd og autisme følger beskrivelserne under den enkelte diagnose. Husk, at det er bedre at snakke om psykiske problemer end at tie dem ihjel. Og reager på det, du får øje på. Tidlig hjælp er vigtig.

BØRN OG UNGE MED ANGST

Angst er en naturlig del af alle børns liv og er godt i små doser, fordi det får os til at passe på os selv. Men for nogle sårbare børn tager angsten overhånd og forhindrer dem i at leve et liv på linje med kammeraternes. Når angsten griber alvorligt ind i barnets normale hverdag, er der behov for hjælp. 

Man skal reagere, når barnet

 • har svært ved at passe sin skolegang / ofte forsømmer skolen
 • isolerer sig og mangler kammerater
 • trækker sig fra aktiviteter og tilbud
 • mangler eller har lavt selvværd, der forhindrer barnet i at leve sit liv

Børn med angst er tit stille og tilbageholdende, og det kan derfor kan være svært at få øje på børn med angst. Nogle børn klager over ondt i hovedet eller maven, selvom de ikke fejler noget fysisk.

ANGSTTYPER

OCD og PTSD er diagnoser inden for angst-spektret, som både børn og voksne kan få. Men der findes også underdiagnoser, som kun hører barndommen til:

 • Abnorm separationsangst (typisk: 6-11 år)
 • Fobisk angsttilstand i barndommen (hyppigst i skolealderen)
 • Social angsttilstand (oftest fra 11-12 års alderen)
 • Generaliseret angsttilstand i barndommen (oftest ældre børn/unge)

Abnorm separationsangst

Et barn med abnorm separationsangst frygter at være væk fra forældrene (eller anden nær omsorgsperson) og undgår så vidt muligt at skilles fra dem. Hvis barnet tvinges væk fra far og mor, vil barnet ofte bekymre sig for, om der sker dem noget ondt under adskillelsen – og måske klager barnet over hovedpine eller ondt i maven. Angsten fører til, at barnet forsømmer skolen og til isolation fra kammeraterne.

Fobisk angsttilstand i barndommen

Et barn, der op gennem barndommen er ekstremt bange for fx mørke, store dyr, højder og vand har en fobisk angsttilstand. Angsten er så voldsom, at den hæmmer barnet, men vil til gengæld være knyttet til enkelte ting, og så snart barnet kommer på afstand af det, forsvinder symptomerne. Fobiske tilstande kan gå over af sig selv.

Social angsttilstand

Børn med social angst er overdrevent generte, frygter andres meninger og er bange for fremmede. Barnet prøver at undgå mennesker, han eller hun ikke kender, men også situationer, hvor man kan føle sig udstillet – fx oppe ved tavlen. Barnet forestiller sig alt muligt ubehageligt, der kan gå galt.

Generaliseret angsttilstand i barndommen

Børn med generaliseret angst er overdrevent bekymret for, hvad der kan ske i den ene eller anden situation. Barnet bruger sin mentale energi på at bekymre sig på forhånd, og han eller hun bliver ofte rastløs, irritabel, har svært ved at koncentrere sig og falde i søvn. 

OCD – SÆRLIGE TRÆK HOS BØRN OG UNGE

Mange børn har i perioder brug for, at bilerne skal stå i en bestemt rækkefølge på børneværelse eller går meget op i ikke at træde på streger. Det er helt normalt. Men børn og unge kan også have angstfulde tanker, som tvinger dem til at udføre bestemte ritualer – også selvom børnene selv synes både tanker og ritualer er overdrevne og urimelige.

Børn og unge med OCD (tvangstanker og tvangshandlinger) har stort set de samme symptomer som voksne. Men der er nogle nuancer. 

Hos børn og unge kredser tvangstankerne (eller indre anspændthed) ofte om en angsten for snavs og smitte - fulgt op af tvangshandlinger. Det kan resultere i urimelige vaskeritualer fx at barnet føler sig tvunget til at vaske hænder op til 100 gange om dagen.

De kan også føle sig tvunget til at udføre mentale ritualer, som ikke er synlige for omverdenen. Fx at sige bestemte remser inde i hovedet for at beskytte nogen mod ondt. Det kan gøre det svært at følge med i skolen eller føre en samtale.

Børn med OCD har en større tendens til at inddrage andre i deres ritualer, end voksne har. Fx skal barnets forældre svare på en bestemt måde eller gøre nogle bestemte ting, for at gøre barnet tryg. Eller også skal de voksne hele tiden besvare på et mylder af spørgsmål for, at barnet kan blive forsikret om, at alt er okay. 

Hos helt små børn med OCD møder man ofte magisk tænkning (monstre, uhyrer) samtidig med, at barnet på grund af sin alder ikke har nogen holdning til tankerne. Det gør OCD hos de mindste svært at opdage.

BØRN OG UNGE MED DEPRESSION

Børn og unges symptomer på depression kan både ligne og adskille sig fra voksnes.

Ligesom hos de voksnes viser depressionen sig i tre kernesymptomer:

At man er

 • nedtrykt
 • mangler lyst og interesse
 • mangler energi og er mere træt

Børn og unge med depression mangler selvtillid, har skyldfølelse og bebrejder sig selv på helt urealistisk vis fx for at far er blevet syg. De har ofte svært ved at tænke klart og koncentrere sig.

Børn og unge kan også have andre symptomer på depression end voksne. De er fx typisk mere svingende i humøret end voksne og kan virke mindre triste på overfladen, men er tit irritable.

SÆRLIGE SYMPTOMER PÅ DEPRESSION HOS BØRN OG UNGE

Børns symptomer:

 • Hovedpine og ondt i maven – uden forklaring
 • Angst for at blive adskilt fra far og mor og andre former for angst
 • Irritabilitet og vrede (ofte med tristhed)
 • Pludselig problemer med skolen
 • Lavt selvværd

Unges symptomer:

 • Irritabilitet (ofte med tristhed)
 • Adfærdsproblemer (pjækkeri, tyveri osv.)
 • Misbrug af alkohol og stoffer
 • Ændret søvnmønster
 • Spiser meget eller lidt
 • Trækker sig fra kammerater

Et absolut faresignal er, når børn og unge trækker sig fra interesser fx håndbold eller spejder - og kammeraterne. Og når de mister glæden ved aktiviteter og andre mennesker. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883