I Form til Fremtiden

Elever på erhvervs-, produktions- og social- og sundhedsskolerne skal have mere viden om og erfaring med fysisk aktivitet – og opnå bedre trivsel. Det er de overordnede mål for projekt I Form til Fremtiden, som Psykiatrifonden er en del af.

Formålet med projekt I Form til Fremtiden er, at

 • øge kendskabet til aktiv og sund livsstil hos elever på erhvervs-, produktions- og social- og sundhedsskolerne.
 • øge deltagelsen i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet
 • fremme elevernes trivsel

Målgruppen

Elever på landets erhvervs-, produktions- og social- og sundhedsskoler.

Sådan foregår I Form til Fremtiden

I Form til Fremtiden består af en række forskellige elementer – blandt andet

 • undervisning
 • rådgivning
 • workshops på skolerne
 • kurser for lærerne
 • konkurrencer og stævner

De forskellige elementer skal bidrage til at opfylde en række målsætninger: Fx at

 • at andelen af elever, der (flere gange ugentligt) er moderat til hårdt fysisk aktive, stiger med 1/3.
 • at andelen af elever, der mistrives, reduceres med 10%
 • at 80% af skolernes pædagogiske nøglepersoner føler sig bedre klædt på til at håndtere psykisk sårbare elever. 

 • at 2/3 af eleverne er i stand til at forstå og anvende information omkring sundhed og livsstil.

På daglig basis ledes I Form til Fremtiden af en projektleder, som får assistance fra en halvtidsansat kommunikationsansvarlig, en projektmedarbejder og en evalueringsansvarlig konsulent, der vil blive inddraget periodevis.

De står bag I Form til Fremtiden

Erhvervsskolernes Elevorganisation, SOSU og PAU Elevernes bestyrelse, Produktionsskoleforeningen, Psykiatrifonden, FOA, PenSam, Schools On The Run, Syddansk Universitet, Dansk Firmaidrætsforbund.

I følgegruppen sidder desuden repræsentanter for Danske Erhvervsskoler-lederne, SOSU-Lederforeningen, Dansk Firmaidrætsforbunds foreninger og Undervisningsministeriet.

De støtter

Sundhedsministeriet

Tidsplan for I Form til Fremtiden

2014-2017

Kontakt i Psykiatrifonden

Projektleder Lise Uldall Poulsen, lp@psykiatrifonden.dk

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883