Reach Out

Projektet Reach Out har til formål at klæde lærere i 5.-9. klasse på, så de kan styrke elevernes mentale sundhed. En del af projektet henvender sig også til elevernes forældre. En stor gruppe børn og unge oplever psykisk mistrivsel. Skolebørnsundersøgelsen fra 2010 viser, at 23% af piger og 17% af drenge mellem 11-15 år viser flere tegn på psykisk mistrivsel i deres daglige liv. Der er desuden social ulighed i børn og unges mentale sundhed.

Formålet med den universelle indsats 

Reach Out er at fremme mental sundhed for alle elever i grundskolens 5.-9. klasse. Indsatsen har et særligt fokus på at reducere social ulighed i mental sundhed. 

Indhold

Forløbet er bygget op omkring et styrkeperspektiv og tilgås via en web-app. Det samlede forløb varer mellem 2,5 og 3 mdr., men kan strækkes ud over en længere periode, hvor tilvalgsøvelser kan inddrages.    

Forløbet opstartes med en personaleworkshop, hvor undervisere klædes på til arbejdet med elevforløbet, som skal fremme elevernes mentale sundhed ved at have fokus på selvværd, positive relationer og handlekompetencer, og derigennem også skabe bedre klassemiljøer. Elevforløbet består af et digitalt og progressivt opbygget undervisningsforløb, som lærerne gennemfører med deres elever. Efter elevforløbet er afsluttet, afholdes endnu en personaleworkshop, hvor der samles op på elevforløbet og det videre trivselsarbejde planlægges.

En del af projektet henvender sig også til elevernes forældre.

Målgruppe

Elever på udvalgte skoler fra 5.-9. klasse.

Udbredelse

Reach Out er et udviklingsprojekt og foreløbigt kun udbredt til udvalgte skoler i Region Sjælland. I efteråret 2017 evalueres projektet på ca. 20 skoler, og den endelige evaluering forventes at foreligge i foråret 2018

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883