TRIV NU – gratis, digitale trivselsforløb til folkeskolen

Elever, der trives, klarer sig generelt bedre fagligt end andre elever. God mental sundhed og læring i skolen hænger sammen. For at hjælpe det på vej har Psykiatrifonden skabt trivselsprogrammet TRIV NU. Det er gratis for skoler og elever at bruge, det er digitalt og interaktivt - og så er det let og inspirerende at gå til.

God mental sundhed og læring i skolen hænger sammen. Elever, der har gode sociale og emotionelle færdigheder, klarer sig generelt bedre fagligt end andre elever. Dårlig mental sundhed og mistrivsel øger risikoen for udvikling af psykiske symptomer og lidelser senere i livet. 

TRIV NU er et interaktivt og digitalt læremiddel, der er udviklet sammen med lærere og elever på 40 skoler. Det sætter fokus på klassens trivsel og elevernes personlige styrker, og det er med til at skabe selvværd og styrke klassefællesskabet. På den måde forebygges også mistrivsel. Det er tilgængeligt på trivnu.dk fra februar 2018. Hos Psykiatrifonden, der har udviklet TRIV NU, kan skoler finde mere viden og evt. tilkøbe konsulentydelser.

Let at gå til, gratis og inspirerende

TRIV NU er let at gå til, gratis at bruge, kræver et minimum af forberedelse og giver inspiration til at arbejde med trivsel i overensstemmelse med Fælles Mål. Med korte, simple videoer bliver lærerne guidet gennem et univers af interaktive øvelser og aktiviteter. Elever og lærere tilgår let materialet med smartboards, smartphones, tablets og computere via UNI-login.

Det strukturerede forløb i TRIV NU støtter lærerne i at gennemføre det, også selvom de har svært ved at finde tid til trivselsarbejdet i klassen eller mangler inspiration til, hvordan man kan skabe trivsel i klassen. Det kan også være en hjælp til at få vendt udviklingen i arbejdet med trivsel, hvis lærerne oplever at tiden går med at løse elevernes konflikter i stedet for at opbygge deres kompetencer, eller hvis læreren mangler et redskab til at arbejde med hele klassens trivsel frem for enkelte elevers.

Målgruppe

4.-9. klasse i folkeskolen og deres lærere.

Se mere

https://www.trivnu.dk

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883