Samtalegrupper for børn

Børn, der vokser op med forældre med psykisk sygdom, har brug for viden og for at møde andre i samme situation. I Psykiatrifondens samtalegrupper møder børn ligesindede, de taler om det svære og har det sjovt sammen. Samtalegrupperne er for 7-14-årige.

SAMTALEGRUPPER GØR DET NEMMERE FOR BARNET

Når en forælder er ramt af psykisk sygdom, påvirker det hele familien og det kan spænde ben for det gode samvær. Erfaringer viser, at børn kan være opmærksomme på deres forældres trivsel på en måde, så de kommer til at tilsidesætte deres egne behov og følelser - også selvom de tilsyneladende virker upåvirkede af situationen. Det kan resultere i særlige udfordringer senere i livet. Vi ved, at omkring 50% af børn i familier med psykisk sygdom selv oplever psykiske problemer senere i livet. Men når et barn deltager i en samtalegruppe er det både forebyggende og en direkte hjælp.

Det er afgørende, at alle i familien og barnets netværk kan tale åbent om sygdommen. Børn forsøger at forstå deres verden og særligt børn som er pårørende til forældre med psykisk sygdom skal have hjælp til dette. De har brug for alderssvarende viden om, hvad sygdommen gør ved den voksne. Det hjælper barnet til at forstå den voksne og gør det lettere for barnet at handle i familien og sit eget liv.undefined

Børn og unge har stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-4 børn i hver skoleklasse, der er pårørende til en far eller mor med psykiske vanskeligheder – de fleste taler ikke med nogen om det. Derfor tilbyder Psykiatrifonden samtalegrupper for børn, som har en mor eller far med psykisk sygdom. Her får børnene redskaber til at håndtere deres livsvilkår og sætte fokus på de positive aspekter. Et af målene med gruppeforløbet er, at børnene oplever et netværk og at de kan tale om deres situation. I samarbejde med familien hjælper vi med at overføre denne oplevelse til skole og netværk, så barnet ikke skal stå alene med det. 

HVORDAN FOREGÅR DET?
To gruppeledere mødes med max. 8 børn en gang om ugen, 10 gange i alt. Hvert møde indeholder faste punkter, fx sjove lege og kreative øvelser om et bestemt emne. Det kan være 'hvordan lægger jeg mærke til når min forælders psykiske sygdom fylder' og 'hvad kan jeg gøre af gode ting for mig selv'. Hvert gruppeforløb starter med en forsamtale og afsluttes med en samtale med barn og forældre.

Samtalegrupperne har fokus på børnenes levede erfaringer og ikke på forældrene. Det er ikke terapi. Formålet er primært, at børnene kan møde ligesindede og udveksle erfaringer i trygge rammer. Vi er sammen i to timer og afslutter med lidt godt at spise.

ALLE KAN DELTAGE
Vi tilbyder gratis samtalegrupper for børn og unge mellem 7-14 år. Samtalegrupperne foregår hos Psykiatrifonden, København NV. Alle kan henvende sig – forældre, anden famile, sagsbehandlere, kontaktpersoner, barnet, psykiatrien m.m.

VIL DU VIDE MERE?
Vil du vide mere om deltagelse i grupperne? Kontakt Mette Kyrpø på mk@psykiatrifonden.dk eller ring på 2311 6940.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt projektleder Tina Mastrup på tm@psykiatrifonden.dk eller ring på 2479 4159.

Download vores postkort her.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883