Trivselsfremmende materialer og øvelser

Her kan du indhente inspiration og finde konkrete øvelser, der kan være med til at styrke børn og unges mentale sundhed. Trivsel har en positiv betydning på det individuelle- og samfundsmæssige plan samt en forebyggende effekt i forhold til psykisk sygdom og mistrivsel. Desuden fremmer god trivsel både læring og deltagelse i samfundet.

Mental sundhed kan defineres som en tilstand, hvor den enkelte udfolder sine evner og er i stand til at håndtere udfordringer under aktiv deltagelse i fælleskaber (WHO, 2001).

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden