Samarbejde og vidensdeling om trivsel i folkeskolen – hvorfor og hvordan?

Psykiatrifonden og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) inviterer skolechefer, medarbejdere i skoleforvaltningerne, skoleledere og andre, der arbejder med trivselsfremme i skolerne Region Sjællands kommuner til videns- og inspirationsmøder om trivselsfremme i skolen.

Evidens

I dansk og international forskning er der faglig konsensus om, at skolebaserede indsatser virker bedst: 

 • når indsatsen involverer alle elever, lærere, ledelse og andre personalegrupper i skolen samt forældre,
 • når der sættes fokus på mental sundhed og trivsel i stedet for psykisk mistrivsel,
 • når indsatsen er langvarig, gerne over et år,
 • når der skabes ændringer eller forbedringer i skolens sociale, fysiske og politiske miljø samt sker en udveksling med lokalmiljøet,
 • når afsættet for indsatsen bygger på et teoretisk grundlag

(Niclasen et al. 2016; Clarke et al. 2015; Sundhedsstyrelsen 2012; Durlak et al. 2011; Weare & Nind 2011;Wistoft & Grabowski 2010). 

 

Læs hele baggrunden for videns- og inspirationsmødet

På møderne sætter vi rammen for en dialog om, hvordan skoleforvaltningerne i højere grad kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommune og skoler om trivselsfremme i praksis, så alle kommunens skoler får gavn af den nyeste viden om, hvad der virker, og hvad der skal til, når man vil investere i børn og unges mentale sundhed.

Tilmelding

Du kan enten deltage i København eller Vordingborg på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 14. nov. i Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2. 2400 København NV
 • Tirsdag d. 21. nov. på Hotel Kong Valdemar Algade 101, 4760 Vordingborg

Tilmeld dig ved at sende en mail til ask@psykiatrifonden.dk og skriv, om du vil deltage på mødet i København (14. nov.) eller i Vordingborg (21. nov.).

Program

 • 09.00-09.10: Velkomst m. kaffe og morgenbrød
 • 09.10-09.55: Viden om effektive strategier for trivselsfremme: Hvordan kan kommuner og skoler samarbejde om lovkrav om trivsel
 • 09.55-10.00: Kort pause 
 • 10.00-10.50: En sammenhængende indsats til trivselsfremme – refleksioner over hvordan viden, lov og praksis hænger sammen                                                                
 • 10.50-11.00: Energizer (aktiv pause)
 • 11.00-11.30: Opsamlende fælles diskussion af, hvordan viden og lovkrav omsættes til strategier for trivselsfremme i skolerne
 • 11.30: Tak for i dag

Baggrund for videns- og inspirationsmøderne

Mental sundhed blandt børn og unge – en omkostningseffektiv investering

Trivsel er vigtigt i sig selv, for det enkelte barns hverdagsliv, funktion og livskvalitet. Samtidig er trivsel en vigtig forudsætning for læring i skolen. Der er gennem de senere år sket en stigning i antallet af børn og unge, der har dårlig mental sundhed (Niclasen et al. 2016; Due et al. 2014; Sundhedsstyrelsen 2012). En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse viser fx, at omkring en femtedel af alle 11-15-årige har alvorlige problemer med psykisk mistrivsel (Due et al. 2014), og der er desuden social ulighed i børn og unges mentale sundhed (Rasmussen et al. 2015).

Mentale helbredsproblemer udgør ifølge Sundhedsstyrelsen (2012) i dag den største sygdomsbyrde blandt børn og unge i Danmark. Psykisk mistrivsel i barne- og ungdomsårene kan følge den enkelte ind i voksenlivet, og kan i værste fald føre til psykisk sygdom som fx angst eller depression. Angst og depression er hyppigt forekommende lidelser i den danske befolkning, og WHO forventer at psykiske lidelser i år 2020 udgør den største sygdomsbyrde på verdensplan (Whiteford et al. 2013). Udover at være en alvorlig belastning for den enkelte og dennes omgangskreds, har mentale helbredsproblemer store samfundsmæssige omkostninger i form af nedsat arbejdsevne og produktivitet, behandling, førtidspension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (Flachs et al. 2015; Borg et al. 2010; WHO 2005).

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at de samlede direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale helbredsproblemer i Danmark årligt udgør ca. 55 mia. kroner (Borg et al. 2010).

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883