Gode betingelser for aktiv deltagelse

Her finder du 10 gode råd til, hvordan du som træner kan sikre, at flere børn er aktive i træningen.

1. Formidlingsteknikker

Du kan hjælpe børnene med at forstå en øvelse ved at forklare dem øvelsen med korte, præcise instruktioner. Præsenter en ting ad gangen, så de ikke skal forholde sig til mange ting på en gang. Du kan også vise øvelsen - gerne sammen med børnene.

2. Visuelle hjælpemidler

Du kan understøtte din kommunikation ved at anvende visuelle hjælpemidler, som fx. at bruge en tavle til at forklare dagens program eller en ny taktik eller kegler til at vise, hvor børnene skal stå i en øvelse.

3. Hel-del-hel metoden

Gennemgå først hele den øvelse i skal i gang med - forklar gerne øvelsen og vis den samtidig. Del derefter øvelsen op i sekvenser og få børnene til at øve hver enkelt del i øvelsen. Afslut så med at lave øvelsen i sin helhed.

4. Tydelig struktur

De fleste børn trives bedst med, at der er en tydelig struktur i træningen. Du kan skabe en tydelig struktur ved at arbejde med rutiner og fortælle børnene, hvad du forventer af dem ved hver øvelse.

5. Klare forventninger og mål

Det skaber engagement hos børnene, når der er klare forventninger og mål.

6. Stationsaktiviteter

Stationsaktiviteter giver dig mulighed for at arbejde mere målrettet med den enkeltes læring. 

7. Peer demonstrationer

Du styrker børnenes indbyrdes fællesskab ved at lade dem lære af hinanden. 

8. At måle egen indsats

Du giver børnene medansvar for træningen ved at spørge dem om deres egen indsats i træningen - det kan være med til at styrke deres motivation.

9. Anvisninger fremfor korrektioner

Fortæl barnet, hvad de skal fremfor hvad de ikke skal.

10. Åbne spørgsmål i stedet for fejlretning

Åbne spørgsmål inviterer til refleksion hos børnene.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden