Ny app afhjælper stress på arbejdspladsen

Mange mennesker vil på et tidspunkt opleve at blive ramt af stress, depression eller andre psykiske problemer. Det er både et problem for vedkommende selv, men i lige så høj grad for kollegaer og arbejdsgiver, som er afhængige af kollegaens trivsel. Psykiatrifondens nye Howdy-app sigter mod at forebygge og afhjælpe stress.

Undersøgelser viser, at 35.000 danskere hver dag er sygemeldte på grund af stress, og at det rundt regnet koster en halv mio. kr. at erstatte en medarbejder, der går ned med stress. Det er to vigtige grunde til, at flere og flere virksomheder har fået øjnene op for at gøre noget proaktivt ved medarbejdernes trivsel. 

Appen Howdy spørger hver fjortende dag medarbejderne til deres mentale trivsel via fem hurtige spørgsmål. Det skal hjælpe med til at styrke medarbejdernes trivsel og undgå stress. Virksomheden Regionstog, som står for en stor del af togdriften på Sjælland, har brugt Howdy-appen siden februar.  

”Hvis du er stresset og har tankerne andre steder, så er risikoen for at begå fejl større. Og det er en risiko, vi meget gerne vil gøre så lille som muligt. Både i forhold til vores lokomotivføreres velbefindende, men naturligvis også i forhold til vores passagerer og virksomhed, som er afhængige af lokoførernes helbred og trivsel,” siger Claus Pedersen, HR- og sikkerhedschef i Regionstog. 

Fakta om Howdy-appen

Den nye app, der er døbt ”Howdy”, er udviklet i samarbejde mellem Worklife Barometer, Psykiatrifonden og forskere i Region Hovedstadens Psykiatri.

Selvom produktet er nyt, oplever Worklife Barometer og Psykiatrifonden allerede nu en stor interesse fra både offentlige og private virksomheder.

Appen giver nye muligheder  

De normale trivselsundersøgelser, som virksomhederne laver årligt, viser et generelt billede af trivslen i organisationen. Det er altså ikke noget, der hjælper den enkelte medarbejder, som mistrives her og nu, og hvis problemer også kan skyldes udfordringer i privatlivet.

”Med Howdy-appen fokuserer man på den enkelte medarbejders trivsel, og det gælder også på hjemmefronten, som i høj grad har indvirkning på arbejdet og trivslen. Appen kan altså afdække nogle områder og nogle problemer, som vi normalt ikke ville kunne se eller afhjælpe,” siger Claus Pedersen.

En omfattende stressundersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2012 viser, at stress i høj grad afgøres af årsager, som knytter sig til både privatlivet og arbejdet. 15 % af de 16.300 beskæftigede, som deltog i undersøgelsen, angav, at de havde følt sig stresset ’Hele tiden’ eller ’Ofte’ inden for de sidste to uger, og blandt dem angav 43 %, at kilden til stress var både arbejde og privatliv.

Hurtigt og effektivt system 

Appen stiller 1-2 gange om måneden fem hurtige spørgsmål til den enkelte medarbejder om bl.a. søvnkvalitet, humør og motivation. Medarbejderen svarer på spørgsmålene ved at trykke grøn, gul eller rød til hvert spørgsmål, som tilsammen giver et billede af medarbejderens trivsel. Hvis medarbejderen lander i ’det røde felt’, modtager vedkommende en telefonisk opfølgning i form af rådgivende samtaler med en erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden. 

”Styrken ved appen er, at den er hurtig og nem for medarbejderen at udfylde. Alle lokomotivfører har tablets og har på den måde adgang til Howdy-appen hele tiden. Tilmed tager det kun 60 sekunder at svare på de fem spørgsmål. Så for medarbejderen er det meget enkelt og en genvej til hjælp nu og her. I den anden ende er det som ledelse dejligt at få en månedlig anonymiseret statusrapport, så vi bedre kan nå de stress- og trivselsmål, som vi har sat os. Appen er et værktøj, som giver os mulighed for gribe fat i nogle ting i god tid, som vi normalt ikke kan,” siger Claus Pedersen fra Regionstog.  

Tegner til succes 

Selvom Regionen har brugt Howdy-appen til medarbejdere på fire togstrækninger, tegner det allerede til at blive en succes.

”Medarbejderne har taget positivt imod appen og med en svarprocent på ca. 75, bliver den bestemt også brugt. Vi har også medarbejdere, der allerede er blevet ringet op af Psykiatrifondens erhvervspsykologer. Den første feedback, vi har fået fra både medarbejderrepræsentanter og ledere, er meget positiv, så vi fortsætter, siger Claus Pedersen, og forklarer, at der allerede har været nogle overraskelser: 

”Der er en del røde og gule besvarelser. Røde og gule svar ligger lige nu på 5-6 %, og det skal vi naturligvis have bragt ned. Nogle af årsagerne kan jo være private problemer, og det er ikke sikkert, vi kan eller skal blande os i det. Det, der er afgørende, at medarbejderen har mulighed for at blive kontakten af en fagprofessionel. Svarene kan også skyldes lokale ledelsesproblemer og højt arbejdspres, som medfører stress og dårlig trivsel. Og der skal vi gribe fat og finde ud af, hvad vi kan gøre for at bedre arbejdsmiljøet.” 

Sådan fungerer det 

Monitorering: Til at følge den enkelte medarbejders trivselsniveau, stilles der via Howdy-app’en 5 spørgsmål en gang hver 14. dag. Spørgerammen er WHO-5 udviklet af professor Per Bech. 

Beredskab: Psykiatrifondens erhvervspsykologer analyserer dagligt de indkomne data og reagerer proaktivt med et telefonopkald til de medarbejdere, der er på kritisk niveau eller i negativ udvikling.

Rapportering: Alle svar behandles anonymt, så ledelsen og HR en gang om måneden modtager en rapport over trivselsniveauet samt antallet af medarbejdere og ledere i rådgivningsforløb.

Forandringer: Worklife Barometer vil løbende give gode råd til ledelsen og HR samt give forslag til værktøjer, der kan støtte håndtering og kommunikation af stress relaterede problemer i organisationen.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883