Anonymitet, tavshedspligt og underretningspligt

Her kan du læse vores retningslinjer for anonymitet, tavshedspligt og underretningspligt

Anonymitet

Du er anonym, når du kontakter Rådgivningen via telefon, chat eller brevkasse.

Du skal således ikke oplyse navn, CPR-nummer, telefonnummer eller lign. Vi har ikke nummerviser, og kan ej heller se IP- eller mailadresse.

Du skal indtaste dit køn, alder og hvilken region du bor i, når du henvender dig på brevkassen og chatten. Dette så vi kan rådgive dig bedst muligt

Tavshedspligt

Rådgiverne har tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke må tale med andre om dig og din situation. Rådgiverne må dog gerne tale internt (dette vil sige med hinanden og med supervisor og leder) om samtaler og spørgsmål.

Den eneste undtagelse til tavshedspligten er underretningspligten.

Underretningspligt

I Danmark har vi alle – såvel private som fagfolk - underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorlig truende situation.

Du kan altid anonymt tale med os om noget bekymrende for at få vores syn på sagen. En underretning sker kun, hvis det drejer sig om en alvorlig truende situation for en person under 18 år, og vi har oplysninger der kan identificere vedkommende (navn, CPR-nummer o.lign.). Vurderer rådgiveren således, at der er tale om en sådan situation, vil han/hun i samtalen orientere herom samt bede om disse oplysninger.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883