Sådan kan du bryde ensomheden

Ensomhed kan være svær at overvinde. Men et godt sted at starte kan være at genkende og vedkende sig følelsen, når den kommer. Se filmen, hvor psykolog Ditte Charles giver gode råd om, hvordan man bryder ensomheden.

Ensomhed er ikke en rar følelse. Og samtidig er den tabubelagt. Det betyder, at vi nogle gange kan være lidt for hurtige til at skubbe følelsen fra os. Vi når knapt at mærke, at det er ensomhedsfølelsen, der er på besøg. I stedet er vi ofte ladt tilbage med en følelse af ubehag.

Et muligt udgangspunkt for at overvinde sin ensomhed er derfor, at se om det går at anerkende følelsen, når den er der, for den er der alligevel. Anerkendelse handler ikke om at se ensomhedsfølelsen som 'rigtig' eller 'god'. Det handler mere om neutralt at registrere, at følelsen er der, og at den kalder på handling.

Når du skal tage de første skridt ud af ensomheden, er det godt, hvis du kan give dig selv plads. Det kræver mod at overvinde sig selv og at række hånden ud til andre, men husk på, at du er i gang med at finde veje ud af ensomheden, og at hver ny sten, du betræder, er del af en 'øve-bane', der måske på et tidspunkt viser sig at være en vej ud. 

Trænger du til en at snakke med?

Ring til vores rådgivning på 3925 2525 eller læs mere her.

Et vigtigt skridt 

Et vigtigt skridt i forhold til at overvinde eller lindre ensomhed kan være at opsøge ligesindede. Nogen, der kunne tænkes at stå i samme situation som dig.

Det kan være andre, der som dig lever alene, ikke har familie, ikke har en partner eller en bedste ven. Andre, der som dig er arbejdsløse eller alene på studiet. Eller andre, der som dig er ramt af sygdom, ikke kan finde ordene, føler sig anderledes eller noget helt fjerde, som er medvirkende til, at de ikke helt føler, at deres relationer og netværk lever op til deres forestillinger, ønsker og forventninger.

Har du ikke mod på at opsøge ligesindede, kan du i første omgang gå på biblioteket og finde blade eller bøger, hvor nogen skildrer eller fortæller om deres eller andres liv og også nogen gange ensomhed. Måske kan du også finde personlige beretninger om ensomhed på nettet. Når man læser om andre, føler man sig ofte mødt, fordi det bliver synligt, at andre forstår og i vid udstrækning har det ligesom en selv.

En anden strategi kan være at opsøge sammenhænge, hvor du kan møde nye mennesker i et uforpligtende fællesskab. Fx ved at finde en hobby eller ved at lave frivilligt arbejde. Nogle gange er det lettere at skabe kontakt til andre, hvis kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis målet er at lære at danse, lave mad, tale et nyt sprog eller give en hånd med i en humanitær organisation, så flyttes fokus fra relationen til den konkrete opgave. Det gør det mindre sårbart at tage initiativ til en samtale, ligesom det er naturligt at tale om den fælles interesse eller opgave. 


Ensomhed kan være meget smertefuld. Men de fleste former for ensomhed bliver ikke ved. For følelser forandrer sig. Ligesom livsomstændigheder gør. Og vi kan være med til at præge dem. Nogle gange er det ganske små ting, der skal til for at ændre vores perspektiv, give håb eller opfylde et behov for kontakt. Andre gange skal der mere til.

Nogle gange har man muligheden for og modet til at handle. Andre gange er det langt fra så simpelt, og i stedet kan man føle sig fastlåst eller handlingslammet. I de tilfælde er det godt, hvis man kan være venlig og tålmodig over for sig selv, følelsen og andre.

Mulighederne og modet kan komme tilbage. Og et sted at starte kan så være at spørge sig selv, hvor man gerne vil gå hen og oftest kan forvente et venligt svar.

Det kan være i parken med hunden. Det kan være i kirken, i det frivillige arbejde eller på internettet. Og så kan det også være på et kursus, hos psykologen eller på Psykiatrifondens telefonrådgivning.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883