Gode råd til at bryde ensomhed

1) Husk, at der ikke er noget i vejen med at være ensom

Ensomhed er en livsvigtig følelse, der indeholder information om, at der er noget, man med fordel kan handle på. Samtidig kan ensomhed være en god og fin drivkraft. Det har den været for mange store personligheder, fx inden for litteraturens verden.

2) Vid, at der er noget at gøre

Også selv om det ikke nødvendigvis føles rart at handle til at begynde med. Se ensomheden i øjnene. Det er svært at tage hånd om noget, som man bruger al sin energi på at holde væk. Det bliver netop uhåndgribeligt.

3) Forstå din ensomhed og tag udgangspunkt i din situation

Det er lettere at gøre noget ved sin ensomhed, hvis man kender baggrunden for den. Er ensomheden fx forbundet med tabet af nogen, kan det være en hjælp at finde nogen at dele sorgen med. For andre kan det være en hjælp at skrive eller tale til den, man har mistet. Er man lige flyttet og kender ingen det nye sted, er det måske for meget at forlange af sig selv, at man har lært nye mennesker at kende inden for de første par måneder. At udvikle nye venskaber tager tid, nogle gange måneder og år.

4) Lær at smalltalke

På biblioteket kan du låne bøger, der hjælper dig i gang. Smalltalk virker lidt overfladisk på nogen, men ikke desto mindre er det jo netop små ’ligegyldige’ replikker, der igangsætter en samtale eller ’bryder isen’. Så smalltalk er absolut hverken ligegyldigt eller overfladisk. Det er kontakt!

5) Øv dig i at tage initiativ og skabe kontakt

Hvis du sjældent eller aldrig ringer eller skriver til nogen, kan du måske udfordre dig selv på dette punkt. Jo oftere man gør noget, jo lettere bliver det.

6) Bid hovedet af skammen

Hvis du er kommet ud af vane med at tale med andre, kan det godt være, at du i starten virker akavet eller klodset. Måske synes du, at det, du siger, er dumt og pinligt. Husk igen på, at du er ved at lære, og at al begyndelse er svær. Der er ingen anden vej, og alle mennesker siger noget dumt en gang imellem. 

7) Find en hobby, der optager dig, og kom fast det samme sted

Nogle gange er det lettere at skabe kontakt til andre, hvis kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis målet er at lære at danse, lave mad eller tale et nyt sprog, flyttes fokus fra relationen. Det gør det mindre sårbart at tage initiativ til en samtale, ligesom det er naturligt at tale om den fælles interesse.

8) Vær åben og nysgerrig

Hvis du oplever, at du dømmer andre, når de siger noget, så prøv at være mere åben, undrende og nysgerrig. Hvad fik ham eller hende til at sige sådan? Hvis du kan give mere plads til andre, vil du ofte opdage, at der også bliver mere plads til dig selv.

9) Gør de ting, du drømmer om, men som du afholder dig fra, fordi du er alene

Tag på cykeltur, singleferie eller højskole, gå i teateret eller på vandretur i lokalområdet. Der er rigtig mange singler i Danmark, og det er ikke længere ualmindeligt at tage af sted på egen hånd. Det kræver ganske vist masser af mod, men prøv at spørge dig selv: Hvad er det værste, der kan ske? Og hvis det sker, hvad kan jeg så gøre?

10) Gå ud i naturen og brug dine sanser

Se, om du kan give slip på dine tanker for en tid. Måske du kan nøjes med fuldt og helt at være, præcis der, hvor du er. Relationen til naturen skaber også følelsen af forbundethed. Hvis du er skeptisk, så prøv at gå en lang tur ved havet eller i et naturområde.

11) Lav frivilligt arbejde eller vær gavmild og hjælpsom uden at forvente at få noget retur

At give fra sit hjerte skaber følelsen af mening og forbundethed med andre. Pas dog også på, at du ikke bliver udnyttet, hvis du af natur er meget flink og omsorgsfuld.

12) Køb et kæledyr, og vis den omsorg

Nøjagtig som du jo også ville pleje en ven. At nære omsorg for andre (væsener) er også at nære omsorg for sig selv.

13) Se, om du kan undgå at synke hen i ensomheden

Hvis følelsen fylder meget, og du føler dig magtesløs over for den, kan du prøve at handle dig ud af den eller aflede dig selv med fx tv, en gåtur, musik, syvkabale eller andet.

14) Læs skønlitteratur, der skildrer ensomme skæbner

Når man læser om andre, føler man sig ofte mødt, fordi det bliver synligt, at andre forstår, hvordan man har det. Måske kan man også opleve at være forbundet med den eller de fiktive personer, som bogen skildrer.

15) Brug internettet

Der er chatforummer, hvor man kan ’møde’ andre, der søger råd eller bare fortæller om deres ensomhed.

16) Giv plads til følelsen

En gang imellem skal følelser have plads. De skal have lov at være der, præcis som de er. Følelser, der ikke må være der, har det med pludseligt at fylde mere. Prøv derfor en gang imellem blot at være med følelsen. Prøv, om du kan lade den være der uden at skulle ændre på den eller at skulle af med den. Læg alene mærke til, at den er der, og lad den så være, præcis som den er.

17) Opsøg råd og hjælp, hvis du er trist og fastlåst

Hvis det er alt for svært at handle på følelsen på egen hånd, kan du opsøge hjælp via internettet, telefonrådgivninger, hos egen læge eller eventuelt hos en psykolog.

(Ditte Charles, 2014)

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden