Råd til at bryde eller lindre ensomhed

De fleste af os vil på et eller andet tidspunkt i vores liv opleve ensomhed. Det kan være i øjeblikke, i bestemte situationer og i kortere eller længere perioder af livet. Man kan selv arbejde på at bryde ensomheden, så den ikke sætter sig og evt. medfører psykiske problemer. Læs mere og få gode råd til at bryde ensomheden her.

Trænger du til en at snakke med?

Ring til vores rådgivning på 3925 2525 eller læs mere her.

1 - Vedkend dig følelsen og vid, at der er noget at gøre 

Ensomhed kan være en smertelig følelse, og det kan føles umuligt at komme ud af. Det første skridt kan være at anerkende følelsen og vide, at der er noget at gøre. Du er ikke alene, men ensomhed er til dels stadig tabubelagt. Det gør, at mange føler sig forkerte eller flove over at opleve ensomhed. Men ensomhed er en helt naturlig følelse, der fortæller om et savn, vi alle kan komme til at opleve. Man er ikke forkert, fordi man oplever ensomhed. Man er et almindeligt menneske, der oplever noget, som kan være svært at handle på.

2 - Forstå din ensomhed og tag udgangspunkt i din situation

Hvis ensomheden har sat sig fast og er blevet langvarig, kan det være svært at finde årsagerne bag, ligesom det kan være svært at finde lindring. Her kan det for mange være hjælpsomt at opsøge lindring i kunsten, i litteraturen, på nettet, ved en telefonrådgivning, ved en præst eller ved lægen.

Når man kender kilden til følelsen kan det være lettere at gøre noget for at ændre på den. Er ensomheden fx forbundet med tabet af nogen, kan det være en hjælp at finde nogen at dele sorgen med. For andre kan det være en hjælp at skrive eller tale til den, man har mistet. Er ensomheden forbundet med fysisk eller psykisk sygdom, kan det være hjælpsomt at møde nogen, der har eller har haft det ligesom en selv. Er man lige flyttet og kender ingen det nye sted, er det måske for meget at forlange af sig selv, at man har lært nye mennesker at kende inden for de første par måneder. At udvikle nye venskaber tager tid, nogle gange måneder og år. 

3 - Opsøg ligesindede 

Nogen gange kan man have oplevelsen af at stå meget alene i en situation eller med sine følelser, tanker, livsomstændigheder eller personlighed. Her kan det være hjælpsomt at opsøge nogen, som forstår, hvordan man har det, fordi de selv har oplevet eller prøvet noget lignende.

4 - Vær rummelig overfor dig selv

Hvis du er kommet ud af vane med at tale med andre, kan det godt være, at du i starten virker akavet eller klodset. Måske synes du, at det, du siger, er dumt eller pinligt. Måske det går at tænke, at du er ved at øve dig på noget nyt, og at al begyndelse er svær. Husk på at alle mennesker siger noget ”dumt” en gang imellem.

5 - Find en hobby, der optager dig, og kom fast det samme sted 

Nogle gange er det lettere at skabe kontakt til andre, hvis kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis målet er at lære at danse, lave mad eller tale et nyt sprog, flyttes fokus fra relationen. Det gør det mindre sårbart at tage initiativ til en samtale, ligesom det er naturligt at tale om den fælles interesse. 

6 - Gør de ting, du drømmer om, men som du afholder dig fra, fordi du er alene

Tag på cykeltur, gå i teateret eller på vandretur i lokalområdet. I dag er der mange, der tager af sted på egen hånd. Det kræver ganske vist masser af mod, men prøv at spørge dig selv: Hvad er det værste, der kan ske? Og hvis det sker, hvad kan jeg så gøre?

7 - Gå ud i naturen og brug dine sanser 

Se, om du kan give slip på dine tanker for en tid. Måske du kan nøjes med fuldt og helt at være, præcis der, hvor du er. Relationen til naturen skaber også følelsen af forbundethed. Hvis du er skeptisk, så prøv at gå en lang tur ved havet eller i et naturområde.

8 - Lav frivilligt arbejde

At give fra sit hjerte skaber følelsen af mening og forbundenhed med andre.

9- Få et kæledyr, og vis det omsorg

Ligesom du også vil pleje og omsorg overfor en ven. At nære omsorg for andre (væsener) er også at nære omsorg for sig selv. 

10 - Læs skønlitteratur, der skildrer ensomme skæbner

Når man læser om andre, føler man sig ofte mødt, fordi det bliver synligt, at andre forstår, hvordan man har det. Måske kan man også opleve at være forbundet med den eller de fiktive personer, som bogen skildrer. 

11 - Brug internettet

Der er chatforummer, hvor man kan møde andre, der søger råd eller bare fortæller om deres ensomhed.

12 - Giv plads til følelsen

En gang imellem skal følelser have plads. De skal have lov at være der, præcis som de er. Følelser, der ikke må være der, har det med pludseligt at fylde mere. Prøv derfor en gang imellem blot at være med følelsen. Prøv, om du kan lade den være der uden at skulle ændre på den eller at skulle af med den. Læg alene mærke til, at den er der, og lad den så være, præcis som den er.

13 - Opsøg råd og hjælp, hvis du er trist og fastlåst 

Hvis det er alt for svært at handle på følelsen på egen hånd, kan du opsøge hjælp via internettet, telefonrådgivninger, hos egen læge eller eventuelt hos en psykolog. Eventuelt i Psykiatrifondens rådgivning. Læs mere.

Af psykolog Ditte Charles og projektleder Marie Nybo.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883