Kan Danmark (også) blive en mindful nation?

I England arbejder en arbejdsgruppe i parlamentet på at indføre tilbud om mindfulness til hele befolkningen. Lige fra i folkeskolen til i fængsler og både som forebyggende indsats og som behandling. Perspektiverne er ifølge gruppen store – både for det enkelte menneske og for samfundet. Lone Overby Fjorback, den førende mindfulnessforsker herhjemme, mener, at Danmark også bør sigte efter at blive en ’mindful nation’.

Mindful nation UK

  • Tilbud om mindfulness til hele befolkningen – både som behandling og forebyggende indsats.

  • Skal indføres i sundhedssystemet, skolen, arbejdsmarkedet og sågar fængselsvæsenet.

  • Jon Kabat-Zinn, en af de største skikkelser inden for den evidensbaserede tilgang til mindfulness, har været med til at lave planen. 

På denne tid sidste år udkom der i England en interessant rapport. Nemlig en rapport, som kom med et konkret bud på, hvordan hele den britiske befolkning kan højne sin psykiske sundhed. Både den del af befolkningen, som er eller kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, men også skolen, arbejdsmarkedet og sågar fængselsvæsenet er der planer for. Mindfulness bygger på meditationsprincipper, hvor man bliver bedre i stand til at styre sit sind, så det ikke styrer én.

”Det er en meget ambitiøs plan for at skabe bedre mental sundhed for hele den britiske befolkning. På baggrund af forskning, som viser, at det har god effekt, har man fx valgt, at alle med depression og alle med kroniske sygdomme, skal have tilbudt mindfulness-behandling på lige fod med al mulig anden behandling,” forklarer Lone Overby Fjorback, overlæge, psykiater og leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet, om planen.

Indtil videre har parlamentet afsat midler til at uddanne de mange undervisere i mindfulness, så der er nok til, at tilbuddet kan blive implementeret i sundhedsvæsnet. Så den del af planen er allerede godt i gang med at blive udfoldet.

Mindfulness på skoleskemaet

Men én ting er behandling, når skaden er sket, og sygdommen har bidt sig fast. Endnu bedre vil det være, hvis man kunne dæmme op for det faktum, at debutalderen bliver lavere og lavere, når man første gang bliver ramt af fx depression og stress. Derfor er der også fokus på implementering af mindfulness i skolen, så eleverne kan træne deres mentale form såvel som deres fysiske, som vi kender det fra idrætstimerne, forklarer mindfulness-eksperten:

”I England undersøger de lige nu, hvordan man bedst kan undervise børn i skolen i mindfulness. De første undersøgelser viser positive resultater i forhold til forbedret opmærksomhed, indlæring og sociale færdigheder hos børnene. Men der skal flere undersøgelser til, før de er sikre, på hvordan man bedst kan udrulle det i hele landet.”

Så selv om der givetvis er et stykke vej, før alle skolebørn i England kan bryste sig af at være eksperter i deres egen mentale sundhed, så lover de første resultater godt.

"The founding father of mindfulness", Jon Kabat-Zinn, gæstede tidligere på året Danmark

Her ses Lone Overby Fjorback, fotograferet sammen med Jon Kabat-Zinn, som er en af hovedbidragyderne til Mindfull Nation UK-initiativet. Læs mere om hvem Jon Kabat-Zinn er her.

Foto: Mew 

En løsning for mange

For ganske få år siden var mindfulness og meditation stadig noget, de færreste havde hørt om og endnu færre dyrkede. Sådan er det ikke længere, forklarer Lone Overby Fjorback, og sammenligner det med den udvikling, løbetræning har været i.

”Løbetræning er blevet noget, næsten alle dyrker i dag, men sådan var det ikke for få år siden. Sådan er det også ved at være med yoga, meditation og mindfulness. Men ligesom med løb er mindfulness ikke løsningen for alle. Det laver dog ikke om på, at rigtig mange får meget ud af det, og endnu flere vil kunne få det, hvis de blev tilbudt mindfulness systematisk allerede i folkeskolen.”

I sidste ende skal man ligesom med alt mulig anden træning være motiveret og få trænet for at få noget ud af det, understreger hun. Hvis man kan det, vil der til gengæld også være noget at hente:

”Dybere tilfreds med livet er ikke noget, der kommer udefra, som mange tror. Det er noget, man skal træne. Præcis ligesom du skal motionere og spise sundt for at være i god fysisk form. Vi kommer alle sammen ud for negative oplevelser i livet, det er uundgåeligt. Mindfulness kan hjælpe dig til at være mere til stede og hjælpe dig til håndtere din vrede, så du tager ansvar for vreden og ikke kun skyder skylden på nogle andre.”

Mindfulness bygger på meditationsprincipper, hvor man bliver bedre i stand til at styre sit sind, så det ikke styrer én. I mindfulness-træning arbejder man derfor med opmærksomheden. Det handler om at være nærværende og til stede lige nu på en måde, hvor man er kærlig og venlig imod sig selv og lever i nuet.

Vil du vide mere om mindfulness? Læs mere i vores bog om mindfulness, som kan købes her.

Politisk opbakning mangler

Hvis danskerne ligesom briterne skal blive til en ”mindful nation”, så kræver det ifølge Lone Overby Fjorback, at vi lægger os i selen for at indhente de 30-40 år, som hun mener, at vi er bagud på området i forhold til England og USA. Og at politikerne tager tråden op.

”Sind og krop hænger sammen, det er der ingen tvivl om. Samtidig er der jo ingen politikere, som kan være interesserede i, at der er så mange borgere, der er syge med stress, angst og depression. Det er både dyrt for økonomien og helbredet. Så der er også store samfundsgevinster at hente.”

Lone Overby Fjorback og hendes kolleger holder for tiden flere møder med politikere fra de forskellige partier for at få opbakning til, at Danmark skal gå i englændernes fodspor.

”Jeg var på Folkemødet i år, hvor vi uddelte vores folder om mental sundhed. Lars Løkke fik den første folder personligt af mig – så jeg skal lige have ringet til ham og fulgt op,” siger hun med et lille grin.

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist 

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883