8. Skab et godt liv for dig selv

Det er vigtigt, at du bygger en god hverdag op igen – også selv om du har fået PTSD efter en voldsom oplevelse.

Hvis du oplever, at følelsen af ’tomhed’ bliver for stor, og at du kommer til at isolere dig, kan det hjælpe at indføre nogle gode rutiner i din hverdag. Sæt dig for at gøre bestemte ting hver dag. Du kan eventuelt lave et ugeskema med bestemte aktiviteter. På den måde bygger du din hverdag op igen – hvilket kan være nødvendigt, hvis du i en periode har haft det dårligt og har mistet overblikket og motivationen.

Planlæg, hvornår der skal købes ind og gøres rent. Og hvornår der er byture og besøg hos familie og bekendte. Sæt positive aktiviteter ind i kalenderen i de næste to måneder, så du har noget at se frem til. Hvad savner du at gøre? Hvad har du brug for at gøre? Hvad nød du at gøre, før du fik PTSD?

Accepter, at det tager tid, og at små ting kan udvikle sig til mere, men at det ikke er nok at tænke på de positive aktiviteter. Du må sætte dig for at udføre dem, selv om de umiddelbart ikke føles meningsfulde. 

Jeg træner i et fitnesscenter 4-6 gange om ugen. Jeg ved, at motion er godt for mit sind, så det skal jeg bare gøre. De dage, hvor jeg ikke træner, prøver jeg at gå en tur. Jeg tåler ikke medicin, så jeg ved at motion er YDERST vigtigt for mig. (Keesha, offer for partnervold)

Et kig fremad

Når du har valgt at tage kampen op mod din PTSD, har du også valgt igen at give plads til tanker om, hvad du ellers har af mål og drømme for dit liv. Hvad vil du have ud af livet? Hvad er meningsfuldt for dig? Måske har du fået nye prioriteringer i dit liv efter den traumatiske oplevelse? Hvilke tanker gør du dig om familie, venner, fritids- og arbejdsliv?

Sørg for at skabe et liv, der er meningsfuldt for dig – hvor dit fokus er på din nutid og fremtid mere end på fortiden.

Mit mål er, at jeg engang kan skrive en bog eller undervise på politiskolen og på den måde give andre noget, så de bliver bedre rustet, end jeg var og søger hjælp, inden kroppen simpelthen gør det for én ... (Marianne, PTSD-ramt efter mange år som politiassistent)

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883