Læger ser flere patienter med stress

Stress rammer i disse år Danmark med stigende styrke. 9 ud af 10 praktiserende læger oplever en stigning i antallet at patienter, der efterspørger en stresssygemelding. Det viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden, som mener, at kurven vil fortsætte sin stigning i mange år fremover, hvis vi ikke ændrer kurs og stiller krav til både arbejdspladserne og den enkelte om at tage stress mere alvorligt.

I undersøgelsen, som 111 praktiserende læger fra hele landet har deltaget i,  svarer lægerne næsten enstemmigt, at stress fylder mere og mere i deres praksis. 94 pct. af dem, oplever således en stigning i antallet af patienter, der efterspørger en stresssygemelding. 

Læs mere: Sådan spotter du en stressramt kollega

”Stress er vor tids nedslidning. Hvor menneskets liv og livskvalitet for 50 eller 100 år siden blev forkortet og forringet af fysisk nedslidende arbejde, så er det i dag det psykiske helbred, der er under pres. Og derfor ser vi en stigning i antallet af stresssygemeldinger og i antallet af mennesker der udvikler depression og angst, som er de to store psykiske folkesygdomme, som tit går hånd i hånd med stress”. Det siger chefpsykolog i Psykiatrifonden, Michael Danielsen og fortsætter:

”Omfanget af mennesker, der rammes af stress vil fortsætte med at vokse, hvis vi ikke ændrer kurs. Men det er umuligt at komme med en enkel opskrift på forebyggelse af stress. Dels er det forskelligt, hvad der stresser os. Og dels hænger stressniveauet sammen med den måde hele vores samfund er indrettet på – og den lader sig ikke ændre over natten. Vi må derfor finde andre håndtag at skrue på. For det første skal vi hjælpe endnu flere til at genkende de tidlige tegn på langvarig stress og lære folk at standse op, før de bliver syge. Vi har alle et ansvar for vores egen sundhed og der er meget vi selv kan gøre for at beskytte os, hvis vi tager de tidlige tegn alvorligt. For det andet skal sundhedsvæsenet kunne tilbyde en bedre hjælp til de stressramte, der bliver syge og går til læge. De skal ikke alene have en sygemelding i hånden, men også et tilbud om rådgivning og undervisning i at forebygge stress fremover.” siger Michael Danielsen. 

Noget tyder dog på, at vi i Danmark kan blive bedre til begge dele. Ifølge Psykiatrifondens undersøgelse mener 2 ud af 3 af de adspurgte læger, at mange patienter med stress henvender sig for sent til lægen. Derudover oplever 3 ud af 4 læger, at de mangler mulighed for at henvise stressramte til den nødvendige støtte eller rådgivning.

Læs mere: Sådan hjælper du en kollega tilbage på arbejde efter stress

Heldigvis er der flere kommuner, der tager stress meget alvorligt. F.eks. åbner Københavns Kommuner netop i denne uge for første gang egentlige stressklinikker, som et gratis tilbud til mennesker, der har tegn på stress eller som er blevet syge af stress. Det er vigtigt initiativ, mener Michael Danielsen, der dog understreger, at kommunale tiltag ikke mindsker det kæmpe ansvar, der også ligger på de danske arbejdspladser:

”Det er afgørende, at flere ledere med personaleansvar efteruddannes og får større indsigt i stress, i stressforebyggelse og i at sikre en god tilbagevenden til arbejde efter en sygemelding. Niveauet af viden om stress og de store psykiske folkesygdomme – depression og angst – skal højes markant på de danske arbejdspladser. Det bør være et krav til alle arbejdspladser, at ledere og nøglemedarbejdere efteruddannes i forebyggelse af stress og i psykisk førstehjælp” slutter Michael Danielsen. 

Om undersøgelsen: 

Undersøgelsen er foretaget i foråret 2015 af analysefirmaet NordiMED. 111 praktiserende læger fra hele landet har deltaget i undersøgelsen.

94 % af lægerne oplever en stigning i antallet af patienter, der efterspørger en stress-sygemelding.
64 % af lægerne oplever, at mange patienter, der henvender sig angående stress, burde være kommet tidligere.
75 % af lægerne oplever, at de ikke har tilstrækkelige muligheder for at henvise stressramte til hjælp, støtte eller rådgivning.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883