Snak om det

I hver skoleklasse sidder der børn, som har psykisk sygdom tæt inde på livet. Alligevel er angst, depression og andre sygdomme stadig et tabu – ikke mindst for børn. Projekt Snak om det ruster lærere og andre voksne omkring børnene til at tage snakken om psykiske problemer i børnehøjde.

Formålet med Snak om det er at:

  • tilføre viden og inspirere til gode samtaler om psykiske sygdomme i familien blandt børn og voksne, især i skoler men også i dag- og døgninstitutioner
  • nedbryde fordomme og øge trivsel hos børn

Målgruppen

Projektets primære målgruppe er børn i alderen cirka 5-12 år (0.-6. klasse).

En særlig målgruppe for projektet, er børn, der er anbragt i enten familiepleje eller på døgninstitutioner, fordi mange af de børn vil have psykisk sygdom tæt inde på livet. Og børn, der lever i traumatiserede flygtningefamilier. Børnene i disse familier er ofte det, man kalder sekundært traumatiserede og ved ikke, hvad der er sket med far eller mor.

Projektets sekundære målgruppe er de professionelle voksne omkring børnene. Især skoleledere, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og andre medarbejdere i skolen eller SFO.

Sådan foregår Snak om det

Projekt Snak om det står for at udvikle og udbrede forskellige former for undervisningsmateriale, som skal bidrage til at nedbryde tabuer.

Projektet består af

  • digitalt undervisningsmateriale, som kan downloades frit fra Psykiatrifondens hjemmeside. Materialet er tegnefilm, videoer og en lærervejledning med tilhørende opgaver.
  • snakkekort, som kan rekvireres fra hjemmesiden, og som skal inspirere til dialog og snak om sind og psyke.
  • eftermiddagskurser for lærere (i samarbejde med CFU, Center for Undervisningsmidler og de enkelte kommuners Børne- og Kulturforvaltninger). Undervisningen vil blandt andet ruste de voksne til at tage hånd om børn, der reagerer voldsomt på et tema.

Baggrunden for projektet

I hver skoleklasse sidder sandsynligvis mellem to og fem børn, der oplever psykisk sygdom i familien. Skam, fordomme og tabuer gør, at skolen kun kender til de færreste. Mange børn er ensomme med oplevelsen af fx forældrenes psykiske lidelser og ved ikke helt, hvad der er galt.

En lang række paradokser er baggrunden for, at Snak om det er relevant

  • Relationer har enorm betydning for børns udvikling. Alligevel reagerer både mange forældre og professionelle som om, årsagen til et barns mistrivsel skal findes i barnet selv.
  • Ikke alle børn udsender signaler om deres mistrivsel. Alligevel fortsætter vi med at tolke barnets trivsel ud fra dets adfærd og signaler.
  • Mange skolebørn i Danmark har kun en forvrænget viden om psykiske sygdomme. Det kendskab, de har til psykisk sygdom, får de primært fra avisoverskrifter.
  • Trods det, at de psykiske lidelser i dag rammer hver anden familie i Danmark, og i 2020 ser ud til at blive de næstmest udbredte sygdomme i verden (kilder på begge???), er det ikke et emne folkeskolen hidtil har haft fokus på. En lærer udtrykte det således: “Vi lærere er jo selv vokset op i en tid, hvor psykiske lidelser var et tabu. Vi ved derfor ikke ret meget om emnet. Vi er også berøringsangste og famler med ordene.” 

Det kan være særlig svært at skulle tale med forældre om, at den mistrivsel, man ser hos barnet, kan have rod i de psykiske problemer forældrene måtte have.

Derfor indeholder Snak om det materiale, som kan tale til både børn, familien og lærerne/fagfolkene.

Undervisningsmaterialet vil -  i kraft af gode vejledninger - kunne leve ude på skolerne i mange år fremover.

De står bag Snak om det

Psykiatrifonden, Egmontfonden og TrygFonden.

Tidsramme for Snak om det

Fra 2013 til 2015

Kontakt i Psykiatrifonden

Projektleder Lise Uldall Poulsen, up@psykiatrifonden.dk

Gå til Snak om det!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883