DET MENER VI - om regeringens psykiatrirapport

Regeringens Psykiatriudvalg har netop afleveret deres anbefalinger til sundhedsministeren.

Det er glædeligt, at der i rapporten fra regeringens psykiatriudvalg er så stort et fokus på bedre overgange mellem indsatser og sektorer for mennesker med psykiske problemer og sygdom. Og det står centralt i rapporten, at der er behov for et fagligt løft af medarbejderne i psykiatrien, for mere viden om ’best practice’ og for mere forskning – ikke mindst i effekterne af behandling og sociale indsatser. Gode viljer gør det ikke alene.

Vi er særligt glade for, at udvalget har haft et stort fokus på netop de områder, som vi arbejder med i Psykiatrifonden. Fx anbefaler udvalget et styrket samarbejde mellem kommunerne og ungdomsuddannelserne om indsatser for sårbare unge, så de fastholdes i uddannelse. Udvalget anerkender også vigtigheden af, at der skal langt flere evidensbaserede indsatser til for at knytte mennesker med psykisk sygdom til arbejdsmarkedet – både via tiltag i jobcentrene op på arbejdspladserne.

Ikke mindst er vi i forebyggelsesøjemed utrolig glade for, at rapporten taler varmt for en styrket indsats for børn i risikogrupper – ikke mindst børn med forældre eller søskende med psykisk sygdom – samt for en styrket tidlig indsats for sårbare elever via bedre samarbejde mellem PPR, socialforvaltning og børne- og ungepsykiatrien.

Rapporten har været længe undervejs. De fleste forslag til forbedring af psykiatrien og det forebyggende arbejde har gennem de seneste to år været sparket til hjørne med henvisning til udvalgsarbejdet. Men nu behøver vi ikke vente længere! En bred skare af organisationer og eksperter står bag rapportens anbefalinger. En væsentlig forudsætning for handling er, at rapporten utvetydigt påpeger, at en bedre psykiatri ikke kan nås alene ved omprioritering og effektivisering. Bedre forebyggelse, inklusion, behandling og rehabilitering kræver en indsprøjtning af økonomiske ressourcer.

Ifølge Sundhedsminister Astrid Krag har vi aldrig haft en så stor samlet viden om vores nuværende indsatser og om, hvad der fremadrettet er behov for. Der er derfor ingen hindringer for, at regeringen meget snart kan fremlægge en nationale handlingsplan for psykiatrien. 

I Psykiatrifonden glæder vi os til at bidrage til arbejdet med at omsætte viden til handling.

Læs mere om psykiatriudvalgets rapport på sundhedsministeriets hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden