Skizofreni i alderdommen

Forskerne ved meget lidt om ældre skizofrenipatienters liv, og hvordan sygdommen udvikler sig over tid. Det vil et nyt forskningsprojekt lave om på.

Der bliver stadig flere ældre - også ældre, der lever et helt langt liv med skizofreni. Alligevel ved man meget lidt om ældre skizofrenipatienter og deres tilværelse, om hvordan de lever med sygdommen og om sygdommens udvikling over tid. Forskningen i emnet er meget sparsom – også internationalt set. Derfor støtter Psykiatrifonden nyt forskningsprojekt.

Formålet med forskningsprojektet

Forskningsprojektet skal undersøge mennesker, som har haft skizofreni gennem mange år og belyse hvilke faktorer, der har betydning for livskvalitet og sygdomsforløb. Herunder at undersøge mental og fysisk sundhedstilstand, funktionsniveau, livskvalitet og prognose for denne gruppe sammenlignet med den almene befolkning, men også hvordan mennesker med skizofreni adskiller sig fra mennesker med en kronisk, fysisk sygdom.

Ph.d.-projektet skal bidrage til større forståelse for sygdommen skizofreni og give mulighed for at komme med forslag til bedre behandling og målretning af sundhedsfremmende tilbud.

Sådan foregår forskningen

Projektet indeholder en registerundersøgelse med data fra Det Psykiatriske Centralregister, Landspatientregistret, Dødsårsagsregistret, Danmarks Statistik og Lægemiddelstatistikregisteret.

Data indhentes for alle danskere som under indlæggelse på psykiatrisk hospital i perioden 1970-1979 fik diagnosen skizofreni for første gang.

Projektet indeholder også en interviewundersøgelse, hvor 150 nulevende ældre med skizofreni fra registerundersøgelsen med bopæl på Fyn kontaktes og interviewes.

De støtter projektet

Projektet støttes med 2,72 mio. af:

  • Psykiatrifonden
  • Psykiatriens Forskningsfond i Region Syddanmark
  • Region Syddanmarks Ph.d. Pulje
  • Syddansk Universitet
  • Trygfonden
  • Helsefonden

 

Kontakt:

Læge, ph.d.-studerende Maria Brink, Odense Universitetshospital

(Projektansvarlig: Professor, overlæge Kjeld Andersen, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital)

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden