Mange har ondt i livet: Alle instanser bør træde i karakter

Op mod en halv million danskere oplever, at de er utilfredse med livet. Sundhedsstyrelsen erkender, at det går den forkerte vej. Læs mere om Psykiatrifonden store undersøgelse af, hvordan danskerne selv oplever, at de har det psykisk.

Hver tiende har alvorligt ondt i livet, viser ny undersøgelse fra Psykiatrifonden. Foto: Colourbox

I en ny stor undersøgelse fra Psykiatrifonden, som er offentliggjort i Politiken, er godt 4.000 repræsentativt udvalgte danskere spurgt til, hvordan de selv oplever deres mentale helbred.

»På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er udtryk for ' den laveste tilfredshed med livet for tiden', hvor tilfreds er du så«, lyder et af spørgsmålene - og svarene skræmmer.
6 procent - svarende til 336.000 danskere - svarer sølle 1, 2 eller 3 eller på godt dansk, at de samlet set er svært utilfredse med deres eget liv lige nu.

Tælles 4 med - og dermed alle svar under middel - viser den nye undersøgelse, at 11 procent eller 627.000 danskere har en ' lav livstilfredshed'.

»Det her er et alvorligt problem. Alle instanser i det danske samfund bør træde i karakter. Psykiatrien, adgangen til psykologhjælp i uddannelsessystemet og henvisninger via egen læge skal oprustes. På trods af alle muligheder for et godt liv tyder meget på, at alt for mange har det mentalt virkelig skidt«, siger Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden, til Politiken.

Angst koster 8,6 milliarder

Den nye undersøgelse er den første brede måling af, hvordan danskerne selv oplever deres mentale sundhed. Undersøgelsen er baseret på internationalt anerkendte spørgsmål, som bliver brugt af myndigheder, forskningsinstitutioner og læger, når selvoplevet helbred skal måles.

»Det går den forkerte vej«, siger Anne Rygård Hjorthøj, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, til avisen.

»Vi er desværre godt klar over, at vi står over for store udfordringer. Det er bekymrende med så mange, der er utilfredse med deres liv. For vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem en lav livstilfredshed og en dårligt mental sundhed«. Forskning viser, at dårlig mental sundhed kan føre til en lang række sygdomme, fysiske såvel som psykiske, påpeger Anne Rygaard Hjorthøj. Sundhedsstyrelsen fastslog sidste år, at sygdommene angst, skizofreni og depression er tre af de fem hyppigste årsager til førtidspension. Diagnosen angst koster alene samfundet 8,6 milliarder kroner årlig, mens depression koster 4,3 milliarder kroner.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vil stress i 2030 være den største enkeltfaktor til en sygemelding globalt set. Hvor danskerne tidligere blev knækket af fysisk hårdt arbejde, er det i dag de psykiske udfordringer, der fylder.

Forklaring søges

Ifølge Psykiatrifonden findes der ingen simple forklaringer på, hvorfor så mange er utilfredse med deres liv eller oplever, at de har symptomer på fx angst og depression. Psykiatrifonden efterlyser langt mere forskning.

»Vi lever midt i et af de største sociale eksperimenter i menneskehedens historie med en stor grad af institutionalisering af vores børn og en høj beskæftigelsesgrad hele voksenlivet igennem for begge køn. Det har fuldstændig forandret hele vores måde at leve på«, siger chefpsykolog Michael Danielsen og fortsætter: »Religion fylder mindre, familielivet er forandret, og vi lever i dag på en måde, vi aldrig har prøvet tidligere. Og læg så hele informationsbombardementet oveni med alle dets bud på, hvordan livet også kan være. For nogle bliver alle disse forandringer, valg og informationer meget svære at håndtere rent mentalt«. 

Psykiatrifondens undersøgelse viser også, at livstilfredsheden er højest blandt de ældre.

 

Læs hele artiklen på politiken.dk

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883