Skriv under og hjælp børn og unge

I hver skoleklasse sidder et til to børn, der trives så dårligt psykisk, at de har brug for hjælp. Vi mener, at alle børn og unge skal møde mindst ét tiltag mod psykisk mistrivsel, inden de bliver voksne. Vil du være med til at presse på for en samlet, politisk indsats?

undefinedPsykiatrifonden arbejder på mange planer for at få børns og unges psykiske sundhed højere op på dagsordenen. I foråret lancerede vi vores forebyggelsesplan ved en stor konference på Christiansborg. Den rummer seks punkter, som vi mener, man bør sætte ind på.

Gør man det, vil ingen børn i Danmark vokse op uden at møde mindst ét tiltag, der kan hjælpe dem, hvis de trives dårligt psykisk.

KORT FORTALT FORESLÅR PSYKIATRIFONDEN:

  • Tidlig indsats i familierne
  • Fokus på adfærdsproblemer hos børn i børnehaver
  • Fokus på bekymrende skolefravær
  • Generel undervisning i psykisk trivsel i grundskolen
  • Børn som pårørende – forældre får støtte til være en god forælder ved svær sygdom
  • Tidlig opsporing af de skoleelever, der trives dårligt, men ikke har en psykiatrisk diagnose

Især ét punkt er kommet godt igennem. Det er det sidste punkt på listen, vores forsknings- og udviklingsprojekt Mind My Mind

Vil du være med til at presse på?

Psykiatrifonden arbejder for forebyggelse af psykisk sygdom generelt, og børn og unge er vi særligt opmærksomme på, fordi jo tidligere, man sætter ind med den rigtige hjælp, jo færre vil vokse op og få psykisk sygdom som voksne.

Vi presser på for at skabe opmærksomhed om det store behov for forebyggelse og ikke mindst tilbud til børn og unge. Vi holder møder med psykiatriordførere fra folketingets partier, vi holder konferencer, skriver debatindlæg, og vi arbejder med at skabe medieinteresse for emnet. 

Lige nu samler vi underskrifter ind for at skabe opmærksomhed på forebyggelsen blandt børn og unge. Hjælp os med din underskrift. Jo flere, der skriver under, jo mere pres kan vi skabe sammen.

 

Tak for dit engagement! 

SKRIV UNDER HER

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden