Børn af forældre med psykisk sygdom overses

Halvdelen af alle, der vokser op i en familie, hvor en mor eller far har psykisk sygdom får det selv svært. Det viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden, der kræver lovgivning og penge på finansloven til systematisk hjælp til pårørende-børn.

undefined

Hver femte voksne dansker er vokset op i en familie, hvor en mor eller far har psykisk sygdom eller misbrug. Halvdelen oplever, at opvæksten i en familie med psykisk sygdom har haft negative konsekvenser for dem i deres videre liv. Det viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden blandt 3000 danskere.

”Der er forskellige årsager til at børn kan ’arve’ forældres psykiske eller psykosociale problemer. Nogle børn kan rent genetisk arve en større eller mindre psykisk sårbarhed. Børn af en mor eller far med psykisk sygdom kan også opleve, at der i perioder er et mindre overskud til dem. Der er også risiko for, at børn i familier med sygdom påtager sig et alt for stort ansvar i familien – både følelsesmæssigt og praktisk” siger Jesper Kurdahl Larsen, der er Børn- og ungechef i Psykiatrifonden. 

Udover Psykiatrifondens nye tal, henviser Jesper Kurdahl Larsen til international forskning, der viser, at næsten hver tiende barn varetager pleje- og omsorgsopgaver i forhold til psykisk eller fysisk syge forældre. Børnene er i højrisiko for at udvikle psykiske problemer og få problemer i forhold til indlæring og skolegang.

Ifølge Psykiatrifonden er børn af forældre med psykisk sygdom et af de vigtigste steder at sætte ind, hvis politikerne for alvor vil styrke arbejdet med at forebygge psykiske problemer og sygdom i Danmark. 

De praktiserende læger og personalet i psykiatrien bør konsekvent spørge ind til eventuelle børn, når de møder en voksen patient med psykisk sygdom. Og børnene og familierne skal systematisk tilbydes støtte og rådgivning. Også når der ikke er tegn på mistrivsel. Det skal ikke være en individuel vurdering om støtten tilbydes. Vi kan ikke leve med, at der kun gribes ind, når og hvis et barn har massive tegn på mistrivsel. Vi skal forebygge!” siger Jesper Kurdahl Larsen. 

Psykiatrifonden, der i en årrække har tilbudt rådgivning og støtte til pårørende-børn, efterlyser lovgivning på området. Fx har man i Norge ved lov forpligtet psykiatrien på en systematisk støtte til børnene.

Ifølge Psykiatrifonden bør de praktiserende læger være underlagt samme forpligtelse og der skal være landsdækkende tilbud at henvise til. Opmærksomheden på børn af syge forældre er ifølge Psykiatrifonden alt for tilfældigt i Danmark, hvor kun meget få børn/familier tilbydes hjælp.

"Ofte er forældrene ikke klar over, hvor meget sygdommen fylder i børnenes liv og i nogle familier fylder sygdommen så meget, at der ikke er kræfter til at drage omsorg for børnene. Der ligger derfor et enormt ansvar på fx praktiserende læger og på personale i psykiatrien, der skal have et skærpet blik for børnene, hvis vi skal forebygge bedre i Danmark”, siger Jesper Kurdahl Larsen, der understreger, at der selvfølgelig også skal være de nødvendige rådgivningstilbud at henvise til og at pengene til både opkvalificering og rådgivning skal findes på finansloven.

Læs mere i Politiken i dag på www.pol.dk 

Psykiatrifonden sætter i dag eksperter, politikere og praktikere stævne til en debat om, hvordan vi bedst forebygger psykiske problemer blandt pårørende-børn i Danmark. Se programmet her!

Læs mere om børn som pårørende her!

Psykiatrifonden udgav i 2014 undervisningsmaterialet ’Snak om det’, der handler om psykisk sygdom i familien. Materialet er gratis og henvender sig til 0.-6. klasse. 

Sådan taler du med dit barn om psykisk sygdom

1. Forklar børnene, hvad der foregår. Åbenhed er den bedste beskyttelse for børn, også når de er meget små. Ellers laver de deres egne historier om, hvad der foregår.

2. Lyt til barnets tanker og bekymringer om sygdommen.

3. Brug ord, som barnet kan forstå i forhold til sin alder. Fx: ”Sygdommen laver uro i tankerne og følelserne”.

4. Beskriv, hvad sygdommen gør, som barnet med stor sandsynlighed allerede har lagt mærke til: ”Den gør, at jeg bliver ked af det, bange eller træt”.

5. Forklar sygdommen som noget uden for forælderen, så barnet kan adskille forælder og sygdom. Fx ”Når sygdommen er der, så gør den, at jeg får triste tanker eller at jeg bliver træt og ikke kan lege med dig”.

6. Fortæl barnet (mange gange), at det ikke er barnets skyld, at forælderen har fået en sygdom, og at der er voksne, som hjælper mor og far med at få sygdommen til at blive mindre.

7. Fortæl barnet, at det ikke er alene – der er 80.000 børn i Danmark, der har en mor eller far med en psykisk sygdom.

8. Vær varsom med at overinformere – respektér, når barnet ikke vil tale, og husk, at nogle ting er ’voksensnak’, fx selvmordstanker, som hører hjemme i en samtale med en anden voksen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden