Gratis rådgivning til virksomheder

Hotline skal hjælpe flere mennesker med psykiske lidelser til fleksjob: Virksomheder kan ringe på 30 349 348. Fagprofessionelle kan ringe på 2114 2070.

Gratis rådgivning til virksomheder om fastholdelse og ansættelse af medarbejdere med en psykisk sygdom - Ring 30 349 348

Som arbejdsgiver kan man have en række overvejelser, bekymringer og spørgsmål, når en ansat får en psykisk sygdom, eller når man ønsker at ansætte en person med en psykisk lidelse f.eks. i fleksjob. Psykiatrifonden tilbyder gratis telefonisk rådgivning, der kan hjælpe ledere og HR-medarbejdere.

Rådgivning i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere kan f.eks. handle om sygefravær, hvordan man håndterer en vanskelig samtale, eller de situationer, der kan opstå, når en medarbejder får nye arbejdsområder og kolleger. 

I forbindelse med ansættelsen af en person med en psykisk lidelse, kan virksomheden få rådgivning om tilrettelæggelse og tilpasning af arbejdet, viden om den pågældende psykiske sygdom, viden om lovgivning og støtteordninger eller sparring i forhold til, hvordan samarbejdet bedst indledes – både i forhold til den ansatte og de øvrige kolleger.

Rådgivningen gives af erfarne psykologer og socialrådgivere i tidsrummet kl. 9-17 på hverdage. Ringer du uden for dette tidsrum, kan du lægge en besked på telefonsvaren, og du vil blive ringet op førstkommende hverdag.

Rådgivningen finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er et led i regeringens aftale med EL om at skaffe flere fleksjob. 

Gratis rådgivning til fagprofessionelle, der arbejder med personer med psykiske lidelser i fleksjob - Ring 2114 2070

Psykiatrifonden tilbyder gratis rådgivning og sagssparring til fleksjobambassadører, virksomhedskonsulenter, sagsbehandlere og andre, der arbejder med afklaring, ansættelse og fastholdelse af personer med psykisk sygdom i fleksjob.

Der ydes sparring i forhold til både konkrete og generelle problemstillinger. Det kan fx handle om matchning mellem virksomhed og fleksjobansat, om tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, om hvordan der skabes en god relation til kollegerne, eller hvad det vil sige at have fx depression eller skizofreni.

Rådgivningen er som udgangspunkt telefonisk, medmindre andet aftales. Du kan ringe til rådgivningen på tlf 2114 2070 på alle hverdage kl. 9-17.

Rådgivningen finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er et led i regeringens aftale med EL om at skaffe flere fleksjob. 

Hvis du ønsker mere information om projektet:

Kontakt projektleder Trine Lund på tll@psykiatrifonden.dk eller tlf. 6136 2568.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden